Komunikat dot. poszerzenia granic miasta, 10 stycznia 2020.

Szanowni Państwo,
Rozwój Chełmna od długiego czasu jest bardzo ograniczony przestrzennie, dusimy się we własnych granicach, przez co zmuszeni jesteśmy poszukiwać nowych, możliwych ścieżek rozwoju dla usług i przemysłu.
 
W związku z tym na najbliższej sesji Rady Miasta Chełmna (15 stycznia) przedstawiony zostanie radnym projekt uchwały o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta dotyczących poszerzenia granic Chełmna. 
 
W przypadku pozytywnej opinii mieszkańców oraz właścicieli niezamieszkałych i niezagospodarowanych gruntów usytuowanych za firmą Medos w kierunku obwodnicy (Gmina Stolno) planuje się w oparciu o obowiązujące przepisy złożenie wniosku o poszerzenie granic miasta do Prezesa Rady Ministrów. Planowane działania objęłyby wyłącznie teren wskazany na załączonej mapie, nie dotyczyłyby terenów zamieszkałych przez mieszkańców Grubna ➡️ https://bit.ly/2QDrRaK.