Komunikat Burmistrza Miasta Chełmna w związku z rozwojem kulminacji fali powodziowej na rzece Wiśle, 29 maja 2019 r.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA 

 

 

W związku z obserwowanym rozwojem kulminacji fali powodziowej na rzece Wiśle, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił z dniem 29 maja br. od godziny 00.00 stan pogotowia powodziowego dla terenów zlokalizowanych w dolinie rzeki Wisły. Zgodnie z aktualnymi prognozami IMGW oraz pracą hydrowęzła Włocławek poniżej stopnia wodnego „WŁOCŁAWEK” mogą zostać osiągnięte i przekroczone stany ostrzegawcze – zbliżone do alarmowych.  Przy stanie tym woda pozostanie  w międzywalu, niemniej jednak należy liczyć się z ewentualnością podtopienia terenów najniżej położonych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, m.in. działek miejskich

 

 

Osoby przebywające na terenach zagrożonych uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

 

Informacje o rozwoju stanów wody, całodobowo można uzyskać: Centrum Zarządzania Kryzysowego – Bydgoszcz

Telefon : (052) 3497 777

Strona internetowa : www.imgw.pl

 

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz