Komunikat Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie braku wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych, 11 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo!
 
 
W odpowiedzi na napływające pytania, informuję, że osoby zasiadające w komisjach egzaminacyjnych, nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu. To osoby pracujące w instytucjach miejskich i powiatowych, posiadające kwalifikacje pedagogiczne. Przystępują do pracy w komisjach, wiedząc o braku wynagrodzenia.
 
 
Informuję także, że składy komisji egzaminacyjnych na jutrzejszą część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego są skompletowane. Uczniów klas trzecich gimnazjum zapraszamy do szkół na godz. 8.30 z legitymacją szkolną i długopisem z czarnym wkładem. Życzymy Wam powodzenia!
 
 
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Chełmna
Artur Mikiewicz