Już jutro otwarte spotkanie z osobami zamieszkującymi teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja, 26.02.2020

Jak chcemy mieszkać w Chełmnie? To pytanie, które zadajemy w II etapie konsultacji ws. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Już jutro (26.02) o godz. 17.00 w Domu Działkowca przy ul. Powiśle otwarte spotkanie z osobami zamieszkującymi teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Zgodnie z danymi już znacznie ponad 100 rodzin zamieszkuje teren ogrodu. Z roku na rok liczba tych osób wzrasta, a co najbardziej niepokoi –  wzrasta liczba rodzin, w tym rodzin z dziećmi. Nie mając kompletnego obrazu sytuacji, organizujemy spotkanie z mieszkańcami.

Podczas spotkania będziemy chcieli dowiedzieć się, dlaczego mieszkańcy działek zamieszkują na tym terenie, co mogłoby sprawić, żeby zmienili miejsce zamieszkania, i czy przy zaistnieniu odpowiednich okoliczności, chcieliby takiej zmiany.

Realne zagrożenie powodziowe, sprzeczność z regulaminem ROD i niedobór infrastruktury, w tym kluczowej – sanitarnej, to tylko wybrane problemy zw. z zamieszkiwaniem na terenie ogrodu. Środowe spotkanie i towarzyszące badania społeczne mają w pełni zdiagnozować chełmiński przypadek ROD. W czasie spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi (warsztaty).

Fot. Krzysztof Turzyński

Urząd Miasta Chełmna