Jak chcemy mieszkać w Chełmnie? Ruszył drugi etap konsultacji społecznych 19.02-11.03.2020.

Rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto! #Chełmno2050”. Tym razem chcemy dowiedzieć się, jakie potrzeby, marzenia i trudności mieszkaniowe mają chełmnianie. 

Do 11 marca zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dostępnej linkiem: https://bit.ly/37QJXLH. Zapraszamy także do udziału w spotkaniach otwartych:

26.02.2020 | 17.00 | Dom Działkowca (ul. Powiśle 1)

Spotkanie z osobami zamieszkującymi teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja

Podczas spotkania będziemy chcieli dowiedzieć się, dlaczego mieszkańcy działek zamieszkują na tym terenie, co mogłoby sprawić, żeby zmienili miejsce zamieszkania, i czy przy zaistnieniu odpowiednich okoliczności, chcieliby takiej zmiany. Podczas spotkania warsztaty dla dzieci

 

 

 

2.03.2020 | 17.00 | Kinoteatr Rondo (Hol)

Otwarte spotkanie dot. mieszkalnictwa skierowane do wszystkich mieszkańców miasta

Jak i w jakich warunkach chcą mieszkać chełmnianie? Chcemy dowiedzieć się, jakim budownictwem zainteresowani są mieszkańcy (m.in. bloki, domy wielorodzinne, kamienice, domy jednorodzinne). Na spotkaniu poruszona zostanie też m.in. kwestia mieszkań wspomaganych. Spotkanie adresowane jest zatem do osób w każdym wieku – młodych z perspektywą np. wybudowania się w mieście, starszych, którzy byliby zainteresowani mieszkaniem wspomaganym. Podczas spotkania warsztaty dla dzieci w Chełmińskim Domu Kultury

 

 

 

9.03.2020 | 17.00 | Akademia Chełmińska (ul. Szkolna 6)

Otwarte spotkanie z mieszkańcami starówki

Spotkanie dotyczyć będzie m.in. termomodernizacji budynków, wymiany źródeł grzewczych, ograniczeń konserwatorskich, uchwały krajobrazowej i kwestii własnościowych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców starego miasta. Podczas spotkania warsztaty dla dzieci

Wyniki ankiety i materiał zebrany podczas spotkań posłużą do przygotowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także pomogą podjąć inne ważne decyzje dot. kluczowych spraw dla rozwoju Chełmna.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa.

Urząd Miasta Chełmna