„IX Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy”

Oddział Przewodnicki i Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w „IX Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym” pod honorowym patronatem Żywego Muzeum Piernika w Toruniu przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Konkurs wyrósł na bazie dziesięciu edycji Miejskiego Konkursu Katarzynkowego. Dzięki niemu chcemy spopularyzować wśród dzieci i młodzieży województwo kujawsko-pomorskie i nasz piernik, który smakuje bardzo nie tylko mieszkańcom Torunia, ale także gościom odwiedzającym miasto.
Zasady konkursu:
1. Uczeń biorący udział w konkursie powinien (do wyboru):
1.1 odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania zawarte w załączonym teście
1.2 wykonać pracę plastyczną (format A 4 albo A 3, technika dowolna, również projekt witraża) związaną z wybraną legendą z danej okolicy lub piernikiem bądź z Włocławkiem (tegoroczny temat przewodni konkursu).
1.3 Zrobić zdjęcie ulubionego zakątka, napisać co przedstawia i dlaczego ten właśnie został wybrany (format 10cm na 15cm lub 15cm na 18cm)
1.4 Honorowane będą tylko prace indywidualne.
2. Prace oceniane są w trzech kategoriach: test, praca plastyczna (uwzględniająca również projekt witraża) zdjęcie. Spośród prawidłowo rozwiązanych testów prace nagrodzone zostaną wyłonione drogą losowania.
3. Nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu sprawuje komisja konkursowa.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną e-mail:oppttk.torun@wp.pl do dnia 28 listopada 2022 r. na adres: Oddział Przewodnicki PTTK, ul. Fosa Staromiejska 6, 87- Toruń lub dostarczyć osobiście do Koła Przewodników PTTK ul. Ducha Św. 7/9, 87-100 Toruń w poniedziałki w godz. 15-17, z zaznaczeniem na kopercie „IX Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy”.

Kontakt telefoniczny 607 543 064

 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2022 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu spotkania osobnym pismem.

 

Więcej informacji na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/turystyka/39347-ix-wojewodzki-konkurs-katarzynkowy