Informacja w sprawie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych , 18 czerwca 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r. pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 18 czerwca br. (czwartek) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2
przy ul. Szkolnej 6 w Chełmnie.

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem poniższego harmonogramu:

Godz. 9.00 – Komisje nr 1, 2, 3, 4, 5
Godz. 10.30 – Komisje nr 6, 7, 8, 9, 10, 11
Godz. 12.00 – Komisje nr 12, 13, 14, 15, 16, 17

Informacje dotyczące składów powołanych Komisji oraz Wytyczne dla OKW i Kodeks Wyborczy znajdują się pod linkiem:  https://bit.ly/3hzz7Qj.

Urząd Miasta Chełmna