Informacja dla rolników Ujemne skutki przezimowania – składanie wniosków o szacowanie szkód

Informacja dla rolników

Ujemne skutki przezimowania – składanie wniosków o szacowanie szkód

 

W związku z sygnałami rolników w sprawie wystąpienia ujemnych skutków przezimowania roślin uprawnych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz stratami w uprawach poniesionymi w wyniku ujemnych skutków przezimowania – wymarznięcia w 2016 roku proszę o zgłaszanie szkód w Urzędzie Miasta Chełmna, Biurze Informacji Publicznej pokój nr 101 w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

Druk wniosku do pobrania:

wniosek w word

wniosek w pdf