I Sesja Rady Miasta Chełmna, ślubowanie Radnych Miasta Chełmna i Burmistrza Miasta Chełmna, 7 maja 2024 roku

 

 I Sesja Rady Miasta Chełmna, ślubowanie Radnych Miasta Chełmna i Burmistrza Miasta Chełmna w dniu 7 maja 2024 roku

 

Szanowni Mieszkańcy Chełmna informujemy, że I Sesja Rady Miasta Chełmna wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.  zgodnie z postanowieniem nr 309/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Chełmna odbyła się 7 maja 2024 r. , o godz. 16:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1 zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna  Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miasta – Ogłoszenie I sesja Rady Miasta Chełmna – 7.05.2024 r.  https://bip.chelmno.pl/artykul/152/10201/i-sesja-rady-miasta-chelmna-7-05-2024-r :

1.     Otwarcie sesji

2.     Złożenie ślubowania przez radnych

3.     Złożenie ślubowania przez burmistrza miasta

4.     Wybór Przewodniczącego Rady Projekt Uchwały nr I/1/2024 z dnia 2024-05-07

5.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora

6.     Zakończenie obrad I sesji Rady

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 22.04.2024 r.

 

 

 

Mariusz Kędzierski, Burmistrz Miasta Chełmna, 7 maja 2024 roku
 

 

 
Rada Miasta Chełmna IX Kadencji, 7 maja 2024 roku
 
 
 
 

Zapraszamy do zobaczenia wideo relacji z obrad Rady Miasta Chełmna: https://bip.chelmno.pl/artykul/35/15

 

oraz  relacji fotograficznej:

 

 
Zdjęcia: arch. Urząd Miasta Chełmna, fot. Elżbieta Pawelec

 

 

Dodano: 08.05.2024 r., EP.