I edycja Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023 – nabór wniosków

I edycja Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023
– nabór wniosków

 

 

18 stycznia 2024 roku rozpoczynamy formalny nabór wniosków do I edycji Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023.

 


Powiększ / pobierz grafikę

 

Nagrody, ustanowione z okazji 790. rocznicy lokacji Chełmna, to forma wyróżnienia osób, zespołów osób lub podmiotów (organizacji, instytucji, podmiotów gospodarczych) za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej. Tak samo jak symboliczny jest termin ustanowienia Nagród, równie symboliczne są same Nagrody. Statuetki dla laureatów przybierają formę nawiązującą do pręta chełmińskiego – średniowiecznego wzorca miar, który symbolicznie staje się miarą zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej.

Dziewięć kategorii, w których przyznawane są Nagrody (edukacja, gospodarka, kultura, ochrona środowiska, osobowość, promocja miasta, sport, wolontariat i działalność na rzecz drugiego człowieka, zdrowie) nawiązuje z kolei do położenia miasta na dziewięciu wzgórzach. Powołanie Nagród pozwoli na coroczne wyróżnianie osób i podmiotów, które codzienną działalnością budują miasto na miarę naszych wspólnych celów i marzeń.

 

 

Uchwała z zasadami przyznawania Nagród: https://bip.chelmno.pl/uchwala/9919/uchwala-nr-lxxi-529-2023

Formularze wniosku i oświadczeń: https://bip.chelmno.pl/zarzadzenie/9898/zarzadzenie-nr-162-2023

 

 

 
 
 

 

 

Najważniejsze zasady:

  1. Nagrody przyznawane są w dziewięciu kategoriach według zasady jeden laureat na jedną kategorię: edukacja, gospodarka, kultura, ochrona środowiska, osobowość, promocja miasta, sport, wolontariat i działalność na rzecz drugiego człowieka, zdrowie.
  2. Nagrody mogą być przyznawane osobom, zespołom osób lub podmiotom (organizacjom, instytucjom, podmiotom gospodarczym) za prowadzoną aktywność społeczną na terenie Chełmna lub osobom i podmiotom spoza Chełmna, których działania społeczne znacząco wpływają na rozwój i promocję Chełmna oraz życie społeczności lokalnej w danym roku kalendarzowym.
  3. Wnioskodawcami o Nagrodę (tj. zgłaszającymi kandydatury) mogą być osoby prawne, fizyczne, organizacje, instytucje i podmioty gospodarcze.
  4. Przyznanie nagrody następuje za uprzednią zgodą podmiotu nagradzanego.
  5. Jeden podmiot może być nagrodzony tylko w jednej kategorii.
  6. Wnioski należy składać w oparciu o działania zrealizowane w danym roku kalendarzowym – 2023.

 

 

Wnioski będą przyjmowane w biurze podawczym Urzędu Miasta Chełmna w terminie w dniach 18-31 stycznia 2024 r.
Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć:
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do Nagrody Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” zgodnie z załącznikiem nr 2,
2) informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą zgodnie z załącznikiem nr 3,
3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

Kapituła przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę:
1) znaczenie inicjatywy/działalności dla rozwoju miasta,
2) znaczenie inicjatywy/działalności dla życia społeczności lokalnej,
3) znaczenie inicjatywy/działalności dla promocji miasta,
4) rekomendacje i inne załączniki dołączone do wniosku przez zgłaszającego.

 

 

 

Powiększ/ pobierz plakat

 

 

 

 

Dodano: 12.01.2024 r., EP.