I edycja Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023 – laureaci

I edycja Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023
Chełmno, 11 lutego 2024 roku

 

Nagroda Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie”

 

Nagrody „Złote Pręty Chełmińskie”, ustanowione z okazji 790. rocznicy lokacji Chełmna, to forma wyróżnienia osób, zespołów osób lub podmiotów (organizacji, instytucji, podmiotów gospodarczych) za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej.

 

Tak samo jak symboliczny jest termin ustanowienia Nagród, równie symboliczne są same Nagrody. Statuetki dla laureatów przybrały formę nawiązującą do pręta chełmińskiego – średniowiecznego wzorca miary, który symbolicznie stał się miarą zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz społeczności lokalnej. Dziewięć kategorii, w których przyznane zostały Nagrody (edukacja, gospodarka, kultura, ochrona środowiska, osobowość, promocja miasta, sport, wolontariat i działalność na rzecz drugiego człowieka, zdrowie) nawiązuje z kolei do położenia miasta na dziewięciu wzgórzach. Powołanie Nagród pozwala na coroczne wyróżnianie osób i podmiotów, które codzienną działalnością budują miasto na miarę naszych wspólnych celów i marzeń. Statuetkę zaprojektował chełmnianin Jakub Kozłowski.

 

 

Gala wręczenia nagród w I edycji odbyła się w niedzielę, 11 lutego 2024 roku, w Kinoteatrze Rondo.

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii EDUKACJA nominowani zostali:

 

1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

za wsparcie edukacyjne i organizacyjne, w tym doradztwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia dedykowane mieszkańcom miasta. Pomoc w prowadzeniu projektów dot. edukacji prozdrowotnej, ekologicznej czy kulturalnej oraz działania zmierzające do budowania i umacniania partnerstw między organizacjami oraz wspierania aktywności mieszkańców.

 

2) Monika Witkowska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 2, pedagog specjalny w SP nr 1 oraz wychowawczyni w Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży św. Wincentego a Paulo. Nominowana za realizację projektów dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością, zaangażowanie w akcje charytatywne na terenie miasta m.in. WOŚP i Szlachetną Paczkę, oraz w SP nr 2 – inicjatorka pomocy dla uchodźców. Zaangażowanie w organizację Perspektywy – 9 Hills Festival.

LAUREAT: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO

 

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii GOSPODARKA nominowani zostali:

1) Firma Agro Sieć Sp. z o.o.

za wdrażanie i promowanie rozwiązań służących wspieraniu społeczności lokalnej poprzez wsparcie chełmińskiego sportu – zespołu tenisa stołowego Agro-Sieć LUKS Chełmno i Football Academy Chełmno oraz przedsięwzięć społeczno-kulturalnych – Perspektywy – 9 Hills Festival czy Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Memoriał Jana Schmeltera.

 

2) Marek Motylewski

Szef Serwisu Technicznego w Mondi Świecie S.A. Nominowany za działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, kreatywne zaangażowanie w rozwój i planowanie inicjatyw społeczno-kulturalnych na terenie miasta, w tym m.in. Perspektywy – 9 Hills Festival. Włączanie się w realizację przedsięwzięć i promowanie w nich rozwiązań proekologicznych.

LAUREAT: AGRO SIEĆ SP. Z O.O. 

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii KULTURA nominowani zostali:

1) Adam Jendryczka

za rekonstrukcję historycznej Sali Sądowej chełmińskiego ratusza. Dzięki skrupulatnym badaniom i kompleksowym pracom restauratorskim sala odzyskała pierwotny wygląd, w tym oryginalne elementy dekoracji malarskich datowanych na XVI i XVIII wiek, stając się istotnym elementem kulturowego dziedzictwa regionu oraz promocji miasta.

 

2) Anna Soborska-Zielińska

za realizację publikacji popularnonaukowej „Trzy pokolenia artystów malarzy z Chełmna. Jan, Antoni i Irena Piotrowiczowie” w 100. rocznicę śmierci Antoniego Piotrowicza i 790. rocznicę lokacji Chełmna. Publikacja dostarcza nowych i nieznanych dotąd informacji o rodzinie chełmińskich artystów oraz środowiska artystycznego miasta.

 

3) Michał Rajewski

za organizację Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni oraz Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, działalność koncertową prowadzonego Chóru Cantorum, reprezentowanie miasta na ponad 100 festiwalach muzycznych w kraju i za granicą.

 

4) Stowarzyszenie Muzyka, Edukacja, Rozwój

za poszerzanie oferty muzycznej na terenie miasta – realizację koncertów „Zimowe historie” oraz „Polskie Tańce i Pieśni”, pobudzanie ciekawości i wrażliwości muzycznej u najmłodszych słuchaczy oraz działania z zakresu edukacji muzycznej.

 

5) Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze”

za 45 lat działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz promocji miasta. Ożywanie i popularyzację polskiego folkloru, promowanie Chełmna i regionu podczas licznych koncertów w kraju i za granicą, organizację miejskich wydarzeń (w tym Międzynarodowych Spotkań z Folklorem czy Nocy Świętojańskiej). W 2023 roku zespół zorganizował i uświetnił kilkadziesiąt przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta.

 

 

LAUREAT: ZESPOŁ PIEŚCI I TAŃCA „POMORZE” 

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii OCHRONA ŚRODOWISKA nominowani zostali:

1) EkoLedzy, w składzie: Julia Bagińska, Agata Forney, Igor Grzeszczak, Wiktor Kulewski

za zaangażowanie w realizację działań z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, wydarzeń w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, czy ekologicznych Bram Czasu w ramach Perspektywy – 9 Hills Festival. Popularyzację wiedzy o ochronie środowiska i promowanie zachowań proekologicznych.

 

2) Iwona Szerechan-Mitura

za działalność w ramach wolontariatu na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt. Działania społeczne w świeckim schronisku, organizację kampanii adopcyjnych i domów tymczasowych. Realizację działań edukacyjnych w chełmińskich szkołach, zwiększających świadomość odpowiedzialności za zwierzęta domowe. Iwona Szerechan-Mitura to również członkini zawiązującego się w Chełmnie Stowarzyszenia „Z łapą na sercu”.

 

LAUREAT: IWONA SZERECHAN-MITURA

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii OSOBOWOŚĆ nominowani zostali:

1) Wojciech Dajewski

prezes i trener drużyny Stowarzyszenia Sportów Wodnych DRAGON w Chełmnie. Nominowany za opiekę trenerską i organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski w Chełmnie – największej amatorskiej imprezy w kategorii sport drużynowy w regionie. W 2023 roku drużyna Dragonów wywalczyła 5 medali Mistrzostw Polski w wyścigach łodzi smoczych, stowarzyszenie zorganizowało ponadto XVIII Długodystansowe Mistrzostwa Łodzi Smoczych, a także XVI Chełmińskie Regaty Łodzi Smoczych, przyczyniając się do promocji Chełmna.

 

2) Władysław Flieger

chełmiński przewodnik, popularyzator historii miasta i regionu. Nominowany przez Klub 3. Pułku Saperów w Chełmnie za promowanie historii miasta i garnizonu chełmińskiego, realizację spacerów historycznych dla żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz lekcji historycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie Koła Miłośników Garnizonu Chełmińskiego.

 

3) Mieczysław Majewski

przewodniczący słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie oraz Chełmińskiej Rady Seniorów, prezes zarządu ROD „Słoneczna Dolina” w Chełmnie. Nominowany za zaangażowanie i oddanie sprawom środowiska senioralnego w Chełmnie, koordynację działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Chełmińskiej Rady Seniorów, organizację licznych wydarzeń i aktywności seniorów, obejmujących wykłady, wyjazdy kulturalne, rehabilitacyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Za zaangażowanie na rzecz rozwoju ROD „Słoneczka Dolina”.

 

LAUREAT: MIECZYSŁAW MAJEWSKI

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii PROMOCJA MIASTA nominowani zostali:

1) Anna Grzeszna-Kozikowska

kustosz Muzeum Ziemi Chełmińskiej, prezes Koła Przewodników PTTK w Chełmnie. Nominowana za działalność na rzecz promocji Chełmna, w tym zainicjowanie „Spacerków po Chełmnie”, realizację wystaw, wydarzeń, działania w ramach Koła Przewodników PTTK oraz Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełmnian.

 

2) Chór Collegium Cantorum z Chełmna

za promocję Chełmna poprzez organizację i udział w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Za organizację w 2023 roku XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz XIX Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni, ściągających do miasta kilkadziesiąt chórów z całej Polski.

 

3) Kapela Chełmińska

za pionierskie odtworzenie na podstawie zachowanej dokumentacji muzyki Ziemi Chełmińskiej, nagranie płyty „Od wsi do wsi”, promocję Chełmna oraz tradycji muzycznej Ziemi Chełmińskiej podczas wydarzeń w mieście, województwie i kraju. Za wkład w rozwój tożsamości lokalnej.

 

 

LAUREAT: CHÓR COLLEGIUM CANTORUM Z CHEŁMNA

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii SPORT nominowani zostali:

1) Zenon Lewański

za rozwój oraz popularyzację kajakarstwa w Chełmnie w latach 1983-2023. Opiekę trenerską nad zawodnikami reprezentujących miasto i kraj na arenie międzynarodowej. Za dorobek trenerski w postaci 40 medali zawodów rangi mistrzowskiej, w tym Mistrzostw Europu, Pucharu Świata w kajakarstwie klasycznym.

 

2) Stowarzyszenie Sportów Wodnych DRAGON

za zdobycie 5 medali Mistrzostw Polski w wyścigach łodzi smoczych, zorganizowanie XVIII Otwartych Długodystansowych Mistrzostw Polski Łodzi Smoczych oraz XVI Regat Łodzi Smoczych w Chełmnie. Za popularyzowanie aktywności fizycznej oraz promocję miasta.

 

3) Natalia Walecka

kolarka, zawodniczka ALKS „Stal” Grudziądz.

za zdobycie w 2023 roku 6 medali Mistrzostw Polski, w tym 4 złotych i 2 brązowych. Promocję Chełmna poprzez udział w licznych zawodach kolarskich na terenie kraju i za granicą.

 

LAUREAT: ZENON LEWAŃSKI

 

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii WOLONTARIAT I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA nominowani zostali:

1) Magdalena Gołuńska

za organizację i współrealizację w licznych wydarzeń charytatywnych na terenie miasta m.in. w finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczce. Za działania prowadzone z wolontariuszami podczas Perspektywy – 9 Hills Festival.

 

2) Siostra Bronisława Majchrzycka

za codzienną służbę na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie do 2023 roku Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz zmagającymi się z uzależnieniami, u których holistyczne wsparcie Siostry Bronisławy w wielu przypadkach rozbudzało motywację do zmiany życia i stawania się aktywnymi członkami społeczności lokalnej.

 

3) Elżbieta Przykucka

za działalność wolontariacką, realizację projektów i samodzielne pozyskiwanie środków na rzecz środowiska seniorskiego w Chełmnie. Aktywizację i tworzenie oferty kulturalnej dla seniorów poprzez działania Fundacji Rodzina Przymierza m.in. organizację warsztatów i wyjazdów. Przedsięwzięcia sprzyjające integracji środowiska i budowania więzi społecznych.

 

4) Szlachetna Paczka Powiatu Chełmińskiego z liderką Pauliną Bargiel

za niesioną pomoc rodzinom zamieszkałym na terenie Chełmna i w sąsiednich gminach, którą co roku w ramach Szlachetnej Paczki otrzymuje ponad 30 potrzebujących – nie tylko osoby starsze, schorowane i samotne, ale często rodziny wielodzietne. W Szlachetnej Paczce w Chełmnie na stałe działa zespół 12 wolontariuszy.

 

LAUREAT: SIOSTRA BRONISŁAWA MAJCHRZYCKA

 

 

Do „Złotych Prętów Chełmińskich” w kategorii ZDROWIE nominowani zostali:

1) Alicja Soborska

za minione w 2023 roku 60-lecie pracy na rzecz społeczności lokalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. W 1977 roku Alicja Soborska została ordynatorem Oddziału Wewnętrznego I. Funkcję tę pełniła aż przez 26 lat. Po likwidacji Oddziału rozpoczęła pracę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, który powstał w 2005 roku i tu pracuje do dnia dzisiejszego. Pacjentów przyjmuje także w Poradni Ogólnej. Przez 60 lat pracy spod jej opieki wyszło wielu asystentów i starszych asystentów w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

2) Grupa nieformalna FOCZKI I MORSY CHEŁMNO

za promocję zdrowego trybu życia poprzez systematyczne kąpiele w Jeziorze Starogrodzkim, aktywne włączanie się w realizację miejskich wydarzeń sportowo-kulturalnych, przyczyniając się do promocji miasta – także podczas zlotów m.in. Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie.

 

LAUREAT: ALICJA SOBORSKA

 

 

 

Galę wręczenia Nagród uświetnili Patrycja Błaszak Bieńkuńska i Raffa Quartet.

 

Patrycja Błaszak-Bieńkuńska – chełmnianka, skrzypaczka, solistka i kameralistka. Absolwentka z wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Norweskiej Akademii Muzycznej w Oslo. Czynnie współpracująca z wybitnymi profesorami, filharmoniami i zespołami kameralnymi. Laureatka i finalistka europejskich konkursów i festiwali. W 2018 roku ukończyła dwuletnie stypendium Filharmonii w Oslo, w której nadal czynnie współpracuje z najwybitniejszymi dyrygentami i solistami z całego świata.

 

 

Raffa Quartet powstał w 2013 r. by połączyć doświadczenia młodych muzyków z różnych środowisk artystycznych, związanych z Toruniem i Bydgoszczą oraz stworzyć możliwości rozwoju na gruncie muzyki kameralnej. Muzycy skupieni są wokół Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz bydgoskiej Orkiestry Opery Nova. Artyści w swoim repertuarze sięgają zarówno po dzieła klasyków gatunku jak i współczesne kompozycje, nieustannie poszukując ciekawych rozwiązań brzmieniowych. W 2016 r. artyści otrzymali Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pod koniec 2022 roku w ramach Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonali nagrania płyty z kwartetami smyczkowymi Szymona Laksa i i Borysa Latoszyńskiego.

 

 

 

 

Kapituła „Złotych Prętów Chełmińskich” obradowała w składzie:

 

 

1) Magdalena Ludwikowska, dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, kategoria EDUKACJA,

 

2) Hanna Grochowska – przedsiębiorczyni, członkini zarządu Chełmińskiej Rady Biznesu, kategoria GOSPODARKA,

 

3) Kamila Cieślewicz – dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury, kategoria KULTURA,

 

4) Katarzyna Grzeszczak – inspektorka ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta Chełmna, kategoria OCHRONA ŚRODOWISKA,

 

5) Klaudia Peplińska  – specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Chełmna, kategoria OSOBOWOŚĆ (przewodnicząca komisji),

 

6) Elżbieta Pawelec – specjalistka ds. promocji turystycznej Urzędu Miasta Chełmna, kategoria PROMOCJA MIASTA,

 

7) Miłosz Lippki – specjalista ds. sportu Urzędu Miasta Chełmna, kategoria SPORT,

 

8) Eliza Rokita – dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej, kategoria WOLONTARIAT I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA,

 

9) Tomasz Krzysztyniak – przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, kategoria ZDROWIE.

 

 

 

Gala przebiegła przy pełnej frekwencji w Kinoteatrze Rondo. Po gali i koncercie galowym Burmistrz Miasta Chełmna Artur Mikiewicz zaprosił gości na wspólne świętowanie w holu Kinoteatru. 

 

 

 

 

 
Gala wręczenia nagród w I edycji Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023, Chełmno 11 lutego 2024 roku, Kinoteatr Rondo, fot. Krzysztof Turzyński

Powiększ/pobierz zdjęcie (kilknij tutaj)

 

 

 

 

Więcej informacji:

Uchwała z zasadami przyznawania Nagród: https://bip.chelmno.pl/uchwala/9919/uchwala-nr-lxxi-529-2023

Formularze wniosku i oświadczeń: https://bip.chelmno.pl/zarzadzenie/9898/zarzadzenie-nr-162-2023

I edycja Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” za rok 2023 – nabór wniosków 18 stycznia 2024 roku

 

 

 

 

 

Dodano: 14.02.2024 r., EP.