Dotacje na założenie działalności gospodarczej!

Dotacje na założenie działalności gospodarczej!

 

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja

27.11.2017r. – 15.12.2017r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Co oferuje projekt?

 

Uczestnicy mogą otrzymać:

– bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł,

– szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz.

– wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie.

– doradztwo biznesowe

– opieka mentora

 

Jakie powiaty obejmuje projekt?

 

Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 883 135 297 oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej www.e-misja.org.pl.