Do 15 kwietnia czekamy na projekty mieszkańców w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Trwa tegoroczna edycja Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 15 kwietnia czekamy na pomysły działań i inwestycji proponowanych przez mieszkańców. Do dyspozycji chełmnian, podobnie jak rok temu, oddajemy sumę w wysokości 500 tys. zł. Tym razem jednak podzieloną na dwie pule –  400 tys. zł przeznaczone na działania inwestycyjne (projekty twarde*) i 100 tys. zł na działania społeczne (projekty miękkie**). To szansa na realizację także mniejszych, społecznie ważnych projektów i ukłon w stronę ich pomysłodawców.

Kto może zgłosić projekt?

Projekt zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Chełmna w wieku co najmniej 13 lat. Jeden mieszkaniec może zgłosić maksymalnie trzy projekty zadań, przy czym każdy z pomysłów wymaga złożenia odrębnego formularza, a łączna wartość projektów nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski (400 tys. zł w przypadku projektów twardych* i 100 tys. zł w przypadku projektów miękkich**).

Jak zgłosić swój projekt? Sprawdź, jakie to proste!

 • Zapoznaj się z regulaminem – https://bit.ly/3aVKaSN
 • Pobierz formularz zgłoszenia projektu i uzupełnij dane o pomyśle (m.in. tytuł, opis, kosztorys) – https://bit.ly/3qZtGP5. Pod linkiem znajdziesz także formularz listy osób popierających zadania (zbierz ich podpisy). Pamiętaj, że każdy projekt musi poprzeć minimum 15 osób.
 • Wypełniony i podpisany formularz dostarcz lub prześlij na adres Biura Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno) lub prześlij go drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta (w przypadku przesłania formularza w formie elektronicznej możliwe załączniki graficzne powinny być przesłane w formacie PDF, JPG, a całkowity rozmiar załączników nie może być większy niż 10 MB.

Gotowe! Teraz czekasz już tylko na weryfikację projektu/projektów. Pomysły pozytywnie zaopiniowane przez komisję przejdą do kolejnego etapu – głosowania.

Przypominamy, że na projekty czekamy do 15 kwietnia!

Harmonogram Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

 • do 14 marca 2021 roku – kampania promocyjno-edukacyjna,
 • od 15 marca 2021 roku do 15 kwietnia 2021 roku – składanie projektów z listami poparcia,
 • 23 kwietnia 2021 roku – publikacja listy przyjętych projektów,
 • od 26 kwietnia 2021 roku do 4 maja 2021 roku – możliwość wniesienia odwołania od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych zadań,
 • od 5 maja 2021 roku do 12 maja 2021 roku – rozpatrzenie odwołania od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych działań,
 • 12 maja 2021 roku – publikacja listy projektów przyjętych do głosowania,
 • od 12 maja do 4 czerwca 2021 roku – głosowanie,
 • 10 czerwca 2021 roku – ogłoszenie wyników głosowania

* Projekt twardy to inwestycja, modernizacja, adaptacja, budowa nowego obiektu lub zakup
wyposażenia **Projekt miękki – to zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, zdrowotnym, profilaktycznym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:

tel. 512 218 106

e-mail: komunikacja.spoleczna@chelmno.pl

Urząd Miasta Chełmna