Dla siebie, miasta i świata. Przesiądźmy się na rower! Rajd rowerowy ulicami miasta. Chełmno 18.09.2020

68 proc. chełmnian na co dzień po mieście porusza się pieszo, 30 proc. wybiera samochód, 1 proc. rower i tyle samo osób komunikację miejską. Gdy zadajemy pytanie o to, jak chcieliby poruszać się po mieście, 35 proc. osób chciałoby poruszać się pieszo, aż 33 proc. rowerem, 18 proc. komunikacją miejską i tylko 11 proc. osób wybrałoby wówczas samochód (3 proc. wybiera warianty komunikacji łączonej). To ważny znak, w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto.

 

 

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zapraszamy na rajd rowerowy ulicami miasta. Wystartujemy z rynku i wspólnie przejedziemy ulicami Grudziądzką, Dworcową, Młyńską, Polną, Łunawską, Dworcową, Świętojerską, Al. 3. Maja, Wodną, 22 Stycznia, Hallera. Po powrocie na rynek zaprosimy Was na poczęstunek i podsumowanie wniosków z konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto” realizowanych w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2”. Przedstawimy także plany miasta na rozwój infrastruktury rowerowej.

 

A już 19 września w godz. 10.30-13.00 przyjedźcie rowerem do Baszty Prochowej i bezpłatnie zwiedźcie zabytek. To tu znajduje się m.in. drewniany rower z 1890 roku! Na bezpłatne zwiedzanie dla osób, które w sobotę na wycieczkę po mieście wybiorą dwa kółka, zaprasza partner wydarzenia, Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

 

Organizator: Urząd Miasta Chełmna

 

Regulamin wycieczki rowerowej pod nazwą:

„Dla siebie, miasta i świata. Przesiądźmy się na rower!”

 1. Cel:
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Promocja turystyki rowerowej
 • Integracja mieszkańców
 • Podsumowanie konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto” realizowanych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Prezentacja wniosków z konsultacji i dyskusja na temat planów miasta dot. rozwoju infrastruktury rowerowej
 • Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju
 1. Organizator: Urząd Miasta Chełmna
 2. Termin i miejsce:
 • Piątek 18.08.2020 roku, start: godz. 18.00 (zapisy) 18.30 (start wycieczki)
 • Start: Rynek, płyta główna, obok instalacji świetlnej „CHEŁMNO”
 • Meta: Rynek, płyta główna, obok instalacji świetlnej „CHEŁMNO”
 • Długość trasy: 4 km
 • Trasa przebiega ulicami: Rynek (start), Grudziądzka, Dworcowa, Młyńska, Polna, Łunawska, Dworcowa, Świętojerska, Aleje 3. Maja, Wodna, 22 Stycznia, Hallera, Rynek (meta)
 1. Program wycieczki:
 • 18.00 Rynek w Chełmnie – odprawa techniczna i weryfikacja uczestników
 • 18.30 Start wycieczki
 • 18.50 Powrót na Rynek
 • 18.50 Poczęstunek, podsumowanie konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto” realizowanych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Prezentacja wniosków z konsultacji i dyskusja na temat planów miasta dot. rozwoju ścieżek i infrastruktury rowerowej
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnictwo jest nieodpłatne
 • W wycieczce mogą brać osoby, które ukończyły 10 lat
 • Osoby poniżej 16 roku życia uczestniczą w wycieczce tylko pod stałą opieką osoby dorosłej
 • Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane najpóźniej do godz. 18.00
 • Ustala się maksymalną liczbę startujących w liczbie 100 osób
 • Każdy uczestnik musi podpisać załączone oświadczenie dotyczące odpowiedzialności oraz oświadczenie stanie zdrowia (za osoby niepełnoletnie zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie), a także oświadczenie w związku z trwającą pandemią COVID 19)
 1. Obowiązki uczestnika wycieczki rowerowej:
 • Przestrzeganie regulaminu
 • Wycieczka odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
 • Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym
 • Zabrania się oddalania lub opuszczania wycieczki
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
 • Organizator zapewnia służbę medyczną
 • Samochód techniczny oraz pomoc medyczna będą jechać na końcu kolumny
 • Przejazd zabezpieczać będzie Straż Miejska
 1. Postanowienia końcowe:
 • Udział w wycieczce jest dobrowolny i każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność
 • Zaleca się jazdę w kasku rowerowym
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania