Detal Architektoniczny Abstrakcyjną Kompozycją Malarską Fotografia – Andrzej Domarzewski, 09-19.07.2018 r.

DETAL ARCHITEKTONICZNY ABSTRAKCYJNĄ KOMPOZYCJĄ MALARSKĄ

 

Fotografia – Andrzej Domarzewski

 

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w ratuszu

9 – 19 lipca 2018 r.

 

Na wystawie zaprezentowano 21 fotografii. Pretekstem do powstania prac była próba indywidualnego spojrzenia na detal w architekturze, który między innymi, może być inspiracją do realizowania abstrakcyjnych kompozycji malarskich.  Andrzej Domarzewski szczególnie uwrażliwiony jest na działanie światła, barwy, możliwości wykorzystania efektów w określonej przestrzeni a także na artystyczną  interpretację kompozycji na płaszczyźnie obrazu .

Prezentacja drugiej części tej wystawy planowana jest  w Galerii Wydziału Architektury  Politechniki Krakowskiej.   .

 

Dr inż.arch. Andrzej Domarzewski, urodzony w Krakowie. Po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, pracował w latach 1977 – 1979 jako kierownik Pracowni Plastycznej w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, w latach 1977 – 1993 w charakterze nauczyciela w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a także jako nauczyciel estetyki w Zespole Szkół Gastronomicznych. Od 1993 roku pracuje w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2003 roku uzyskał stopień doktora. Obecnie na stanowisku adiunkta.

Praca twórcza dotyczy malarstwa i rysunku, fotografii, a także rzeźby, medalierstwa, projektowania witraży, grafiki książkowej oraz realizacji według własnych projektów unikatowej biżuterii w srebrze. Jest też autorem plakatów, okładek i obwolut książkowych. Zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej i terenów zielonych.