Chełmiński Budżet Obywatelski 2020. Trwa głosowanie! 7-21.09.2020

16 pomysłów na działania i inwestycje w Chełmnie zyskało pozytywną opinię komisji i znalazło się na liście projektów przyjętych do głosowania w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Tegoroczna pula przeznaczona na działania i inwestycje proponowane przez mieszkańców to rekordowe, pięciokrotnie wyższe niż dotychczas, środki zaplanowane na ten cel. Mieszkańcy mają do dyspozycji pół miliona złotych!

 

 

 

Głosowanie trwa od poniedziałku (7 września) do 21 września. Oddawać głosy można elektronicznie na stronie https://bo.chelmno.pl, tradycyjnie, wypełniając kartę do głosowania w Urzędzie Miasta Chełmna (parter, pokój 101) lub wysyłając kartę na adres urzędu, w wyznaczonych punktach na terenie miasta (w Chełmińskim Domu Kultury, Kinoteatrze Rondo, Miejskiej Bibliotece Publicznej).

Głosować może każdy mieszkaniec Chełmna w wieku co najmniej 13 lat przez oddanie głosu na karcie do głosowania. Mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania, w której wybiera maksymalnie trzy projekty zadań, z zastrzeżeniem, że suma wartości kosztorysowych wybranych zadań nie może przekroczyć kwoty budżetu obywatelskiego.                                              

Za nieważne uznaje się: karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, w tym posiadające skreślenia i poprawki, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty do głosowania, w których nie postawiono znaku X w żadnej z kategorii,  głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania,  głosy oddane na zadania, których suma przekracza kwotę budżetu obywatelskiego,  głosy oddane przez osoby nieuprawnione.

 
W razie wystąpienia problemów technicznych z głosowaniem, prosimy o kontakt (tel. 515 275 345,  e-maila na adres: admin_bo@chelmno.pl).

 

 

 

 

Projekty przyjęte do głosowania:

 1. ZaDucha nam niestraszna, czyli zagospodarowanie przestrzeni w obrębie Kościoła św. Ducha, od ul. Toruńskiej, do punktu widokowego
 2. Wyposażenie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim w defibrylator AED
 3. Budowa wiaty w Osadzie Średniowiecznej
 4. Akademia Rycerska – cykl zajęć i treningów średniowiecznych metod walki
 5. Plac zabaw „Na Górce” na os. M.C. Skłodowskiej
 6. Kulturalne spotkania przy kawie – cykl spotkań ze znanymi osobami ze świata sportu, filmu, muzyki, nauki i rozgrywki
 7. Konserwacja zbioru 12 barokowych obrazów z połowy XVIII w. w Kościele śś. Piotra i Pawła
 8. Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie
 9. Recyklomat na terenie miasta
 10. AED Automatyczny Zewnętrzy Defibrylator – zwiększamy szanse na przeżycie (zakup trzech sztuk defibrylatorów AED w celu umieszczenia ich na rynku, ul. Dworcowej i os. M.C. Skłodowskiej lub Polnej)
 11. Przejście dla pieszych na ul. Toruńskiej 39-41 – Sklep DINO
 12. Modernizacja trybun stadionu miejskiego wraz z zadaszeniem
 13. Budowa skateparku
 14. Plac zabaw z siłownią przy ul. Brzoskwiniowej
 15. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i ul. Piotra Skargi
 16. Ścieżka pieszo-rowerowa z oświetleniem od Plant Kolejowych do ul. Brzoskwiniowej

Więcej informacji na: https://bo.chelmno.pl