Budżet Obywatelski 2018 wyniki głosowania

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
 
 
W związku z § 7 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmna przyjętego zarządzeniem nr Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Chełmna, z dnia 13 lutego 2018 r. informuję o wynikach głosowania nad projektami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

 

 

Lp.Nazwa ProjektuWnioskodawcaLiczba uzyskanych punktów
1Pomosty poliuretanowe składane z modułów nad Jeziorem StarogrodzkimDariusz Bonowicz383
2Muszla Koncertowa na Nowych PlantachPiotr Murawski364
3Siłownia zewnętrzna ul. KwiatowaDanuta Konowalik165
4Boisko do piłki nożnej nad Jeziorem StarogrodzkimZenon Lewański88
5Plac zabaw przy ul. Wiklinowej lub PodgórnejWojciech Strzelecki12
5EXPO – ZDROWIEKrystyna Sokołowska12
 
 
 
Burmistrz Miasta Chełmna
/-/ Mariusz Kędzierski

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA CHEŁMNA 2018

 

Informujemy że 29.03.2018 r. od godziny 12.00 wystartowało głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego, dostępne pod adresem http://bo.chelmno.pl 

 

Wykaz projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

 

Lp.

projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Opis projektu

Wartość projektu

Uzasadnienie przyjęcia projektu

1

Wojciech Strzelecki

Plac zabaw przy ul. Wiklinowej lub Podgórnej

Okolica przy ul. Wiklinowej i przy ul. Podgórnej jest  miejscem, które nie posiada placu zabaw. Teren wokół ulic jest w trakcie stałej rozbudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego. Większość nowowybudowanych domów zamieszkują małżeństwa z małymi dziećmi. Na placu zabaw znalazłyby się urządzenia ogólnorozwojowe, postawione na bezpiecznej nawierzchni, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz elementy siłowni zewnętrznej Całość zostałaby ogrodzona. Na realizacje placu zabaw proponuje się ogłoszenie konkursu na wykonawcę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj w ramach proponowanej kwoty.

80.000 zł

W tym  rejonie miasta brakuje  miejsca przeznaczonego dla najmłodszych mieszkańców. Powstanie placu zabaw umożliwiłoby maluchom spędzanie bezpiecznie wolnego czasu.

2.

Dariusz Bonowicz

Pomosty poliuretanowe składane z modułów nad Jeziorem Starogrodzkim

Jezioro Starogrodzkie to jedyne miejsce służące  rekreacji wodnej w mieście. Zamiarem projektu jest udostępnienie dłuższej linii brzegowej jeziora dla naszych mieszkańców przez zbudowanie pięciu pomostów poliuretanowych o długości 4,90 m i szerokości 1,10 m od strony sadów. Pomosty będą służyć całemu społeczeństwu jako miejsce wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Wybudowanie pomostów ożywi niewykorzystane tereny jeziora zachęcając do spacerów i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Pomosty posłużą również jako miejsce do cumowania łodzi oraz szkoleń młodzieży ze szkółki ekologiczno- wędkarskiej w Chełmnie.

30.000 zł

Budowa  pomostów  niewątpliwie wpłynie na podniesienie atrakcyjności Jeziora Starogrodzkiego i urozmaici mieszkańcom spędzenie wolnego  czasu.

3.

Danuta Konowalik

Siłownia zewnętrzna
ul. Kwiatowa

Osiedle przy ul. Kwiatowej powstało ponad 30 lat temu. W ubiegłym roku powstał tu kolorowy plac zabaw dla  najmłodszych mieszkańców. Budowa siłowni zewnętrznej powstałaby z myślą o młodzieży  i osobach dorosłych, które chętnie spędzą aktywnie czas na świeżym powietrzu. Z siłowni chętnie będą korzystać  osoby starsze  i na emeryturze.  Siłownia powstałaby obok placu zabaw. Powstanie siłowni przyczyniłoby się do integracji wielu pokoleń lokalnej społeczności.

35.000 zł

Powstanie na osiedlu siłowni obok placu zabaw umożliwiłoby mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu całymi rodzinami.

4.

Krystyna Sokołowska

EXPO – ZDROWIE

Jest to projekt realizowany cyklicznie. Ideą projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców miasta i turystów na zagadnienia konieczności dbania o zdrowie, wprowadzania pozytywnych zmian w tym zakresie, a także poznania własnego stanu zdrowia. Przy Urzędzie Miasta ustawione zostaną stanowiska, na których będzie można zbadać poziom cukru i tłuszczu w organizmie, BMI, ciśnienie, poziom cholesterolu, poddać się masażowi, a także zasięgnąć porady specjalistów. Oprócz tego będzie można dokonać degustacji zdrowych potraw wegetariańskich i nabyć na nie przepisy. Projekt będzie realizowany w miesiącach letnich przez wolontariuszy – członków Kościoła Adwentystów w Chełmnie przy współpracy zaproszonych specjalistów. Potrzebne jednak będą środki na opłacenie udziału wykwalifikowanych specjalistów, koszty ich przejazdów, materiały do wykonania badań (np. rękawiczki jednorazowe, glukometr wraz z paskami do mierzenia poziomu cukru, paski do mierzenia poziomu cholesterolu, wypożyczenie urządzeń do mierzenia poziomu BMI) koszty literatury prozdrowotnej, antynikotynowej, broszur ze zdrowymi przepisami kulinarnymi.

3.500 zł

Oferta skierowana do wszystkich mieszkańców Chełmna, którzy bezpłatnie będą mogli skontrolować swój stan zdrowia oraz uzyskać informację o zdrowym trybie życia.

5.

Piotr Murawski

Muszla Koncertowa na Nowych Plantach

Przestrzeń naszego miasta jest unikalnym dziedzictwem wspólnej historii  pokoleń mieszkanek i mieszkańców Chełmna. Przestrzeń ta od zawsze była wypełniona różnorodną kulturą i sztuką. Aktualnie brakuje jednak miejsc umożliwiających swobodną realizację projektów kulturalnych w przestrzeni miasta. Każdorazowo konieczny jest wynajem podestów lub sceny. Proponowany projekt wiąże się z realizacją nowej Muszli Koncertowej w parku miejskim Nowe Planty. Jest to miejsce, od wieków związane z otwartym dostępem do kultury, w którym następuje integracja  mieszkańców oraz nasz wspólny rozwój. Odtworzenie tego ważnego elementu infrastruktury, przyczyni się do poprawy oferty kulturalnej naszego Miasta, jak również wyzwoli nowe możliwości inicjatyw oddolnych pochodzących od mieszkańców, organizacji oraz instytucji współtworzących kulturę naszego miasta.

Obiekt, który powstanie w tym miejscu musi być zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwator Zbytków odtworzeniem  historycznego wyglądu  muszli, na podstawie dostępnych materiałów i ikonografii.

100.000 zł

Powstanie Muszli Koncertowej na Nowych Plantach  przyczyniłoby się  do ożywienia tej części miasta o kameralne wydarzenia kulturalne  i społeczne.

Byłoby to atrakcyjne miejsce dla wykonawców, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności mieszkańcom miasta jak i turystom.

 

6.

Zenon Lewański

Boisko do piłki nożnej nad Jeziorem Starogrodzkim

Celem projektu jest budowa boiska do piłki nożnej , dostępnego dla mieszkańców Chełmna, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz  przebywających nad jeziorem turystów. Usytuowanie boiska na terenie Ośrodka Wypoczynkowego , w pobliżu kortów tenisowych , boisk do piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw ma służyć aktywnemu, rodzinnemu wypoczynkowi mieszkańców naszego miasta.

Boisko przyciągnie nad Jezioro Starogrodzkie drużyny piłkarskie, umożliwi organizację  obozów sportowych. Boisko do piłki nożnej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim.

100.000 zł

Powstanie w tym miejscu boiska do piłki nożnej umożliwiłoby spędzanie wolnego  czasu  przez dzieci,  młodzież oraz dorosłych. Tego rodzaju inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do 6 marca 2018 roku.

 

 

Szczegółowe informacje: http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1662

 

 

 

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA CHEŁMNA

 

 

§ 1.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Budżet obywatelski są to środki pieniężne budżetu Gminy Miasto Chełmno, zwanej dalej „Miastem” przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta,
w trybie określonym regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Chełmna, zwanym dalej „Regulaminem”.

 

§ 2.

 

 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

 1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska służąca ogółowi mieszkańców Miasta.
 2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
  i kompetencji Miasta.
 3. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie Miasta.
 4. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta, którzy w dniu zgłoszenia projektu ukończyli 16 lat i są  zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Chełmnie.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl  oraz w Biurze  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101  parter w godzinach pracy Urzędu.
 6. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę minimum 25 osób popierających wskazany projekt, które w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 lat i są zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w Chełmnie. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny w sposób, o którym mowa ust.5
 7. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 można wysłać listem na adres Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1 , 86-200 Chełmno) z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt” lub złożyć osobiście w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, o którym mowa w ust. 5. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę wpływu projektu do kancelarii Urzędu.
 8. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.
 9. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści 6 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 10. Zgłoszenia projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną
  w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 11. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl, i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 3.

 

 

OCENA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

 

 1. Złożone projekty będą analizowane przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Chełmna,
 2. Analiza projektów będzie przeprowadzana pod względem:
 • możliwości realizacji,
 • kosztu realizacji,
 • możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
 • znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
 • korzyści wynikających dla Miasta,
 • możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 1. Projekty, których kosztorysy nie dają gwarancji ich realizacji mogą zostać skorygowane za zgodą wnioskodawcy.
 2. Projekty wraz z przeprowadzoną analizą przekazywane będą komisji powołanej przez Burmistrza Miasta w celu ich oceny,
 3. W skład komisji wchodzić będą:
 • Kierownicy jednostek, które przeprowadzały analizę projektów,
 • Radni Rady Miasta zgłoszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta,
 • Burmistrz Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.
 1. Komisja decyduje, które projekty zostaną dopuszczone do głosowania, a które odrzucone.
 2. Każdy projekt niezależnie od podjętej przez komisję decyzji wymaga uzasadnienia.
 3. Komisja przekazuje projekty wraz z uzasadnieniami Sekretarzowi Miasta, który sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania i listę projektów odrzuconych.
 4. Projekt dopuszczony do głosowania zostanie umieszczony na karcie do głosownia.
  O kolejności umieszczenia na karcie decyduje data i godzina wpływu projektu.
 5. Listy, o których mowa w ust. 8 dostępne będą na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 4.

 

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

 

 1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 6 Regulaminu.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1 prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§ 5. 

 

 

GŁOSOWANIE

 

 1. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania internetowego, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Chełmnie.
 2. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą karty do głosowania dostępnej na stronie https://bo.chelmno.pl, odnośników do niej, umieszczonych na stronach chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl.
 3. Głos można oddać także za pomocą tzw. e- urny (wydzielone stanowisko komputerowe z dostępem do karty) znajdującej się w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101, w godzinach pracy Urzędu. Aby skorzystać z e-urny niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Głosować można tylko na jeden projekt. W przypadku wyboru więcej niż jednego projektu głos uważa się za nieważny.
 5. Weryfikacja osoby biorącej udział w głosowaniu odbywa się na podstawie nr PESEL.
 6. Głosowanie trawa od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia głosowania do godziny 23:59:59 w dniu kończącym głosowanie.

 

§ 6.

 

 

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Terminy zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok, ich analizy, oceny, prowadzenia działań informacyjnych, głosownia i ogłoszenia jego wyników określa Burmistrz  Miasta Chełmna w drodze zarządzenia.

 

§ 7.

 

 

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 

 1. Po zakończonym głosowaniu Komisja powołana przez Burmistrza ostatecznie ustala, ile głosów uzyskały poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.
 2. W przypadku zgłoszenia jednego projektu, zostanie on przyjęty do realizacji jeżeli
  w głosowaniu otrzyma poparcie minimum 250 osób.
 3. W wypadku, gdy suma kosztów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów wyczerpuje pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a wybrane projekty są istotne
  z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta, Burmistrz Miasta może wystąpić
  o zwiększenie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 4. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl, i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 8. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Miasto Chełmno.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest
  w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Chełmna oraz radni biorący udział w ocenie złożonych projektów.
 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO CHEŁMNO

 

LISTA POPARCIA PROJEKTU