BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – ogłoszenie o naborze chętnych do projektu – zgłoszenia do 4 marca 2022 roku

 

 

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu:

 

 

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – osób z niepełnosprawnością z terenu objętego LSR oraz do JST miasta Chełmno i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta Chełmno.

 

 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz zwiększenie aktywności w zakresie społecznym przez: 2 podmioty ekonomii społecznej i JST miasta Chełmno oraz 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników projektu, mieszkańców miasta Chełmna poprzez zainicjowanie działań mających na celu wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno.

 

 

Warunki uczestnictwa dla osób:

  1. zamieszkiwanie na obszarze LGD Chełmno (miasto Chełmno)
  2. status osoby niepełnosprawnej
  3. Uczestnictwo tylko w jednym projekcie objętym grantem w naborze 2022/G/3E

 

 

Warunki uczestnictwa dla JST i PES:

  1. działalność na terenie miasta Chełmna

 

 

Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w projekcie można składać bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia (biurze projektu), w dniach od 28 lutego do 4 marca, w godzinach pracy biura od 9 do 13-tej.

 

W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja zostanie przedłużona do 12 marca.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w biurze projektu – Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom  Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, pod nr Tel. 56 686 24 85 lub na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ludzie-ludziom.org      

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 21.02.2022 r. do 20.06.2022 r.  ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

       

 

 

Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie