I BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR- 10.04.2016 r.uż 10 kwietnia zapraszamy na I BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR. Odbędzie się on w ramach 45 OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW ULICZNYCH „MEMORIAŁ JANA SCHMELTERA” POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA najstarszej imprezie biegowej na Kujawach i Pomorzu!

Już 10 kwietnia zapraszamy na

I BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR.

Odbędzie się on w ramach 45

OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW ULICZNYCH

„MEMORIAŁ

JANA SCHMELTERA”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

najstarszej imprezie biegowej

na Kujawach i Pomorzu!

REGULAMIN

I BIEG ZAKOCHANYCH DLA PAR

 1. ORGANIZATOR

MLKS Nadwiślanin Chełmno

Gmina Miasto Chełmno, Chełmiński Dom Kultury.

 1. CELE BIEGU

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia i Chełmna jako Miasta Zakochanych. Uatrakcyjnienie Ogólnopolskich Chełmińskich Biegów Ulicznych.

III. TERMIN I INNE INFORMACJE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2016 roku w Chełmnie po ulicach Starego Miasta.
 2. Długość trasy 1 700 m. Start i meta na Rynku na wysokości Ratusza. Uczestnicy wystartują 2 minuty po starcie biegu juniorek/juniorów na tym samym dystansie.
 3. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie chipów.
 4. Wyznacza się górny limit uczestniczących par – 50.
 5. Zapisy jak w „KOMUNIKACIE”  Biegów Ulicznych.
 6. Uczestnik musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 7. ZGŁOSZENIA
 8. Zgłoszenia jak w „KOMUNIKACIE”.
 9. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie. Drużynę stanowi kobieta i mężczyzna zapisana do biegu pod własną nazwą drużyny. Organizator nie przewiduje innych klasyfikacji.
 10. Wszyscy uczestnicy biegu w dniu 10.04.2016 roku muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia przy weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 11. Wpłaty wpisowego 15 zł od pary należy dokonać w biurze zawodów przy weryfikacji.
 12. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 13. Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Wynikiem końcowym będzie czas łączny drużyny.
 14. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 25 minut. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy.
 15. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchar lub statuetkę, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale.
 16. SPRAWY RÓŻNE
 17. W sprawach nie ujętych w regulaminie obowiązują zapisy zawarte w „KOMUNIKACIE”.

 

Informacje szczegółowe:

http://mlksnadwislanin.pl/nadwislanin_chelmno/biegi