Bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, 30.05.2017 r.

2Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie

na

bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe

Spotkanie z doradcami odbędzie się

w dniu 30.05.2017 (wtorek)

w Starostwie Powiatowym w Chełmnie ul. Harcerska 1

sala konferencyjna nr 2

w godzinach od 12.00 do 16.00

 

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie z Panią Dorotą Beską lub Marią Ratajczyk

pod nr telefonu 56 677 24 48 lub drogą elektroniczną na adres d.beska@powiat-chelmno.pl lub m.ratajczyk@powiat-chelmno.pl

Program spotkania

12.00 – 12.20 – prezentacja założeń ekonomii społecznej oraz form wsparcia OWES,

12.20 – 16.00 – indywidualne konsultacje doradcze

 • Doradca kluczowy w zakresie potrzeb i możliwości wsparcia organizacji pozarządowych

 • Doradca prawny

 • Doradca marketingowy

Doradztwo skierowane jest do:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

 • podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń

 • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,

W ramach wsparcia merytorycznego bezpośrednio na miejscu będzie  można skorzystać z doradztwa specjalistycznego

W zakresie prawnym:

 •  prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego,

 •  prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

 •  podatki bezpośredni i pośredni w działaniach podmiotu ekonomii społecznej (PES),

 •  obowiązki pracodawcy względem pracowników,

 •  inne.

Świadczona pomoc obejmuje m.in.:

 • analizę i tworzenie aktów wewnętrznych organizacji (statuty, uchwały, regulaminy),

 • pomoc w zmianie profilu działalności, w tym m.in. wprowadzenie działalności gospodarczej,

 • tworzenie dokumentacji założycielskiej i innej związanej z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • analiza i tworzenie umów (o pracę, handlowych, innych),

 • udzielanie opinii w zakresie wszelkich kwestii problemowych wynikających z bieżącej działalności w każdym jej obszarze (działalność statutowa, gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zawieranie umów handlowych).

w zakresie marketingowym:

 • planowanie marketingowe,

 • PR i komunikacja,

 • budowanie relacji z klientem,

 • budowanie strategii CSR,

 • kształtowanie elastyczności ofertowej,

 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych,
  badania rynku,

 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,

 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług

 • inne.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu świadczy bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych również w innych obszarach, wystarczy zadzwonić pod numer tel. 56 65 222 40 i umówić się na spotkanie.

Doradztwo specjalistyczne

w zakresie osobowym:

Doradztwo personalne, w szczególności:

 • opisy stanowisk pracy,

 • oceny pracownicze,

 • system motywacji pozafinansowej,

 • diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z HR: konflikty, brak efektywności, radzenie sobie z sytuacją zmiany itp.

 • zarządzanie różnorodnością,

 

Doradztwo kadrowe, w szczególności:

 • zatrudnianie pracowników,

 • prowadzenie akt osobowych,

 • relacje z ZUS, PIP, urzędem skarbowym, PFRON,

 • optymalizowanie kosztów pracy,

 • opracowanie regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.

W zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość zarządcza podmiotu ekonomii społecznej,

 • analiza kosztów dla podejmowania decyzji rynkowych,

 • zebranie informacji finansowych dla kalkulacji kosztów usługi lub produktu,

 • analiza przepływów finansowych,

 • szacowanie grup kosztów,

 • zarządzanie terminami płatności,

 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

 • inne.

Konsultacje w zakresie PZP i pomoc podmiotom ekonomii społecznej

(m.in. fundacjom, stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom społecznym) w przygotowaniu oferty w ramach PZP oraz realizacji zadania publicznego w zakresie:

 • monitorowania i merytorycznej analizy zapytań publikowanych zarówno przez podmioty stosujące PZP jak i podmioty wyłaniające usługodawców w ramach zlecania usług dla PS/PES w projektach EFS,

 • przedstawiania zapytań w trakcie bezpośrednich spotkań z PS,

 • zachęcania do składania ofert i pomoc w wypełnianiu dokumentów (m.in. SIWZ, sporządzanie kosztorysów, specyfikacje, załączniki do oferty),

 • konsultacje ofert składanych na realizację zadań publicznych w konkursach ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu
prowadzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie “Tilia”
ul. Wola Zamkowa 12 a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 222 40, fax 56 65 222 41