Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do mieszkańcow Chełmna

logo mops

Apel do mieszkańców

W związku z trwającym okresem zimowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, potrzebujące wsparcia.
Prosimy zatem o:
– zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń zdrowia i życia,
– zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimy przebywają w miejscach niemieszkalnych,
-sygnalizowanie o osobach starszych, niepełnosprawnych wymagających pomocy,
– reagowanie na sytuacje zagrożenia i udzielanie wsparcia na miarę możliwości dla osób potrzebujących pomocy.
Wszelkie informacje proszę zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ul.Gen.J.Hallera 11, tel. 56 686 18 50 lub na numer alarmowy 112.

drukuj