Ankieta dla zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii z unijnym dofinansowaniem, czas na składanie formularzy do 23.03.2020.

10 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta Chełmna odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące montażu instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji  fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z 50 proc. dofinansowaniem ze środków unijnych, organizowane przez Burmistrza Miasta Chełmna oraz Fundację GlobalECO. Podczas spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą pozyskania dotacji na budowę instalacji, m.in. omówione zostały aspekty techniczne wykonania instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie. 

 

 

 

Do 23 marca wszystkich zainteresowanych montażem zachęcamy do wypełniania ankiet w wersji tradycyjnej (formularz dostępny tutaj) lub elektronicznie – tutaj. Wypełniony tradycyjnie formularz ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna (istnieje możliwość wypełnienia formularza także na miejscu w Biurze Informacji Publicznej) lub przesłać pocztą (Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno). Obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy. W obecnej sytuacji prosimy Państwa o możliwe wypełnianie ankiet drogą elektroniczną lub przesyłanie ich pocztą. Jeśli nie macie Państwo takiej możliwości, zapraszamy do Biura Informacji Publicznej (parter).

 

 

 

 

Celem programu jest montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie 50 proc. wartości inwestycji.

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania dostępna tutaj

Urząd Miasta Chełmna