Akademia Niepodległości | Wykład dra Tomasza Cerana pt. ZBRODNIA POMORSKA | Ratusz | 23 października 2019 r.

Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz Delegatura IPN w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu “Akademia Niepodległości”.
Wykład pt. “Zbrodnia pomorska” wygłosi dr Tomasz Ceran z Biura Badań Historycznych, Delegatura IPN Bydgoszcz.
Spotkanie odbędzie się 23 października 2019 r. w godz. 11.00 – 13.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Zgłoszenia przyjmuje
Anna Grzeszna – Kozikowska
e-mail: edukacja@muzeumchelmno.pl
tel. 56 686 16 41