Chelmno 20 Walentynki Chelminskie 13 14 02 2021 Baner1