“Pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy” – rachunek bankowy

Szanowni Państwo!

W poniedziałek 28 lutego 2022 roku Gmina Miasto Chełmno uruchomiła rachunek bankowy nr 11 1160 2202 0000 0005 1863 7005 z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy.

Dane do przelewu:

Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Bank Millenium S.A. nr rachunku:
11 1160 2202 0000 0005 1863 7005

Tytułem: „POMOC DLA UKRAINY”

Jeżeli wpłata będzie skierowana bez ww. tytułu/dopisku 👉 „Pomoc dla Ukrainy” 👈,
‼️ będzie podlegała zwrotowi.‼️

📢 Gmina Miasto Chełmno oświadcza, że wpłaty na wyżej wymieniony rachunek bankowy traktowane są jako darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy, które Gmina przyjmuje na ten cel.

👉 Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje o formach pomocy dla Ukrainy, potrzebach i ew. zmianach publikowane są na bieżąco również na stronie:

www.facebook.com/Chelmno.miasto.zakochanych/

Urząd Miasta Chełmna

Return to article.