7 Walentynek Chełmińskich

7-walentynek

 

Obchody Walentynek w 2009 roku wzbogacone zostały emisją i wprowadzeniem do obiegu na terenie Chełmna dukatów lokalnych tzw. „walentynek chełmińskich”. To już druga po denarze chełmińskim Emisja dukata lokalnego zorganizowana przez Urząd Miasta mająca promować Chełmno w Polsce i na całym świecie.

 

Emitent 7 walentynek chełmińskich: Urząd Miasta Chełmno.

Projektant i Producent: Mennica Polska S.A.

Administrator Emisji: DM Sp. z o.o. walentynki@dmwaw.eu

Wygląd żetonu:

7 walentynek chełmińskich – żeton wykonany z bimetalu, średnica 27 mm 70 walentynek chełmińskich – żeton wykonany ze srebra próby Ag500, średnica 32 mm  Na rewersie walentynek chełmińskich znajduje się herb Chełmna. Awers natomiast przedstawia relikwiarz z relikwiami Świętego Walentego w otoczeniu serc jako symbolu zakochanych. Projekt żetonu wykonała Pani Anna Beata Wątróbska – Wdowiarska oraz A. i R. Nowakowscy.

Wielkość Emisji: 7 walentynek chełmińskich 25.000 sztuk 70 walentynek chełmińskich 600 sztuk  Okres obowiązywania 7 walentynek chełmińskich: 14 lutego 2009 r. – 30 kwietnia 2009 r.

Wygląd żetonu: 7 walentynek chełmińskich – żeton wykonany z bimetalu, średnica 27 mm 70 walentynek chełmińskich – żeton wykonany ze srebra próby Ag500, średnica 32 mm  Na rewersie walentynek chełmińskich znajduje się herb Chełmna. Awers natomiast przedstawia relikwiarz z relikwiami Świętego Walentego w otoczeniu serc jako symbolu zakochanych. Projekt żetonu wykonała Pani Anna Beata Wątróbska – Wdowiarska oraz A. i R. Nowakowscy.  Wielkość Emisji: 7 walentynek chełmińskich 25.000 sztuk 70 walentynek chełmińskich 600 sztuk  Okres obowiązywania 7 walentynek chełmińskich: 14 lutego 2009 r. – 30 kwietnia 2009 r.

Punkt Wymiany: Muzeum Ziemi Chełmińskiej Ratusz Muzeum Ziemi Chełmińskiej Ratusz

 

 

Sprzedaż walentynek chełmińskich rozpoczęła się 14 lutego od godziny 10.00 przed Ratuszem, na zorganizowanym przez Muzeum stoisku. Oficjalna prezentacja walentynek chełmińskich odbyła się w Sali mieszczańskiej Ratusza o godzinie 14.30 podczas otwarcia wystawy z IV Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury zatytułowanej „Chełmno miasto zabytków i zakochanych”. W dniu Świętego Walentego gościliśmy licznych turystów z całej Polski, którzy wzięli udział w walentynkowej zabawie i nabyli „walentynki chełmińskie” na pamiątkę tego dnia. Z tego też powodu tylko niewielka liczba wyemitowanych walentynek była dostępna dla osób, które nie mogły odwiedzić Chełmna w tym dniu. Osoby, które nie przyjechały 14 lutego do Chełmna, a chciałyby nabyć walentynki chełmińskie mogą to zrobić składając zamówienie na adres Muzeum Ziemi Chełmińskiej: muzeumchelmno@wp.pl . Wysyłka potwierdzonych przez Muzeum zamówień odbywać się będzie po 20 lutego 2009r.Punkty Akceptujące Placówki usługowe i handlowe akceptujące 7 walentynek chełmińskich jako bon towarowy w dniach 14.02-30.04.2009r., który można było wymienić na towary i usługi o wartości 7 złotych będą oznakowane specjalną naklejką.

  •  DUET ul. Grudziądzka 11
  •  Galeria „Pomysł na Prezent” ul. Grudziądzka 25
  •  Hotel „Karczma Chełmińska” ul. 22 Stycznia 1b
  •  „Lucy Luck” ul. Grudziądzka 2
  •  „Pizza City” ul. Rynek 20
  •  SPOŁEM PSS w Chełmnie Sklep Ogólnospożywczy ul. Grudziądzka 34

 

Regulamin promocyjnej emisji walentynek chełmińskich

 

I. Cel emisji 

 

1. Celem emisji jest promocja Chełmna w związku z VIII obchodami dnia św. Walentego w Chełmnie – Mieście Zakochanych.

2. Żeton „walentynki chełmińskie” ma postać bimetalicznego krążka o średnicy 27 mm i nominale „7 walentynek chełmińskich”. Towarzyszy mu limitowana emisja kolekcjonerskich „70 walentynek chełmińskich”, wykonanych ze stopu Ag 500 o średnicy 32 mm.

3. Rewers „walentynek chełmińskich” przedstawia herb miasta Chełmna, a jego awers relikwiarz z relikwiami św. Walentego w otoczeniu serc jako symbolu zakochanych.

4. Emitentem „walentynek chełmińskich” jest Urząd Miasta Chełmno.

5. Producentem „walentynek chełmińskich” jest Mennica Polska S.A.

 

II. Charakter prawny emisji i czas trwania akcji promocyjnej

 

1. Żeton „walentynki chełmińskie” o nominale 7 jest w okresie obowiązywania bonem towarowym, który można zatrzymać na pamiątkę lub wymienić na towary lub usługi o wartości nominalnej, w punktach usługowych i handlowych znajdujących się na terenie Chełmna, które na podstawie umów zawartych z Administratorem Emisji uczestniczą w akcji promocyjnej i których lista znajdzie się do wglądu w Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej https://www.chelmno.pl

2. Żeton „walentynki chełmińskie” o nominale 7 nie zastępuje prawnych środków płatniczych obowiązujących na terenie RP.

3. Uczestnictwo w akcji promocyjnej Chełmna i akceptowanie „walentynek chełmińskich” o nominale 7 ma charakter całkowicie dobrowolny.

4. Czas trwania akcji promocyjnej i honorowania walentynek chełmińskich o nominale 7 ustala się na okres od dnia 14 lutego do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

 

III. Wymiana walentynek chełmińskich

 

1. Wartość nominalna „walentynek chełmińskich” wynosi 7 (siedem) złotych i nie może być zmieniana w okresie obowiązywania oznaczonym na rewersie.

2. Żeton „7 walentynek chełmińskich” może być wymieniany na towary lub usługi o wartości równej wartości nominalnej tj. 7 (siedem) złotych w punktach usługowych i handlowych znajdujących się na terenie Chełmna, które na podstawie umów zawartych z Administratorem Emisji uczestniczą w akcji promocyjnej i honorują wyemitowane żetony jako bony towarowe w okresie obowiązywania akcji.

3. Punkty usługowe i handlowe biorące udział w akcji promocyjnej oznaczone zostaną naklejkami „Tu honorujemy walentynki chełmińskie” a ich lista zostanie podana do publicznej wiadomości i znajdzie się do wglądu w Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej https://www.chelmno.pl

4. Administrator Emisji zapewni zwrot ceny nominalnej t.j. 7 (siedem) złotych za jeden żeton walentynki chełmińskie o nominale 7 w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu obowiązywania, to jest do dnia 6 maja 2009 r. za wyjątkiem postanowień w odrębnych umowach podpisanych z Administratorem Emisji. W przypadku nadania żetonów przesyłką pocztową o terminie dostarczenia żetonów decyduje data stempla pocztowego.

5. Wymianie nie podlegają walentynki chełmińskie zakupione u Administratora Emisji na podstawie faktury VAT, za wyjątkiem postanowień w odrębnych umowach podpisanych z Administratorem Emisji.

6. Wymiana walentynek chełmińskich, po zakończeniu okresu obowiązywania akcji promocyjnej, o której mowa w pkt. 4, odbywać się będzie w siedzibie Administratora Emisji.

 

IV. Inne postanowienia

 

1. Administratorem Emisji jest – DM Sp. z o. o, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, adres mailowy do korespondencji biuro@dmwaw.eu tel.(22) 652 16 19; fax.: (22) 652 16 22

2. Wizerunek walentynek chełmińskich podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Posługiwanie się tym wizerunkiem, jego nazwą jak i poszczególnymi elementami wymaga zgody Emitenta i powiadomienia o tym Administratora Emisji.

 

Chełmno, Warszawa, dnia 10. 02.2009 r.