„Mega zwiedzanie w MegaWeekend w Chełmnie”, 1 – 5 maja 2019 r. – „Spacerki po Chełmnie”

Spacerek po Chełmnie, fot. Elżbieta Pawelec

„Mega zwiedzanie w MegaWeekend w Chełmnie” – „Spacerki po Chełmnie”
w ramach “MegaWeekend w regionie – inauguracja w naszych Konstelacjach”

 

 

28 kwietnia 2019 r. (niedziela) -“Chełmno – miastem zabytków i zakochanych®”
W programie zwiedzania m.in.: kościół farny pw. WNMP, kościół podominikański, ławeczki dla zakochanych
– Przewodnik Sławomir Grabowski

 

1 maja 2019 r. (środa) – “Wielokulturowość Chełmna”
W programie zwiedzania m.in. rynek z ratuszem, kościół farny pw. WNMP, dawne cmentarze: ewangelicki i żydowski
– Przewodnik Anna Grzeszna – Kozikowska

 

5 maja 2019 r. (niedziela) – “Parki i ogrody Chełmna”
W programie zwiedzania m.in.: kościół podominikański, Stare i Nowe Planty, Park Pamięci i Tolerancji im. L. Rydygiera
– Przewodnik Jadwiga Alaba – Wesołowska

 

Zbiórka uczestników wycieczek na rynku przed ratuszem o godz. 10:30.
Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, poza biletami wstępów.

 

 

Terminy  pozostałych “Spacerków po Chełmnie” w 2019 roku tutaj>>>

 

Organizatorzy:
Koło Przewodników PTTK
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, Urząd Miasta Chełmna
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Starostwo Powiatowe w Świeciu
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie
Parafia rzymskokatolicka pw. WNMP w Chełmnie
„Zastęp Rycerski z Chełmna”, „Chorągiew Ziemi Chełmińskiej”

 

Zaplanuj „Podróż do Chełmna w świat gotyku i zakochanych”
– inauguracja sezonu turystycznego 2019

Zobacz, Zapamiętaj i Zakochaj się w MegaWeekend w Chełmnie!

 

 

Więcej informacji:

www.chelmno.pl

oraz

https://www.facebook.com/Chelmno.miasto.zakochanych/

 

 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/mega-zwiedzanie-w-megaweekend-spacerki-po-chelmnie-chelmno-miastem-zabytkow-i

 

 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/mega-zwiedzanie-w-megaweekend-spacerki-po-chelmnie-wielokulturowosc-chelmna

 

 

 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/mega-zwiedzanie-w-megaweekend-spacerki-po-chelmnie-parki-i-ogrody-chelmna