Danielewski Ignacy

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski, English, Deutsch et Русский. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.

Urodził się 29 listopada 1829 roku w Borku Wielkopolskim. Do Chełmna przeniósł się w 1855 r. i rozpoczął współpracę w Józefem Gółkowskim redaktorem „Nadwiślanina”. W dniu 17 września 1862 roku został aresztowany za liczne polskie wystąpienia przeciwko zaborcy pruskiemu i osadzony w Twierdzy Wisłoujście. Podczas tego pobytu w więzieniu powstała pieśń „Wisła”, która obecnie jest hejnałem Chełmna. W swojej działalności kładł główny nacisk na kształtowanie świadomości narodowej i politycznej prostego ludu, niwecząc sukcesy półwiekowego procesu germanizacyjnego Pomorza Nadwiślańskiego.W roku 1873 I. Danielewski po osiemnastu latach prac w Chełmnie przeniósł się do Torunia, gdzie objął redakcję „Gazety Toruńskiej”. Danielewski zmarł 23 grudnia 1907 roku w Toruniu i został pochowany na Cmentarzu Jakubskim.