Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

logo

Człowiek- najlepsza inwestycjaProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest – od 3 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

Wartość Projektu – 1 106 340,00 PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 940 389,00 PLN).

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 3107 uczennic i uczniów, w tym uczennic i uczniów niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku 2011 w zakresie realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, innowacyjnych, specjalistycznych, opieka psychologiczno-pedagogiczna oraz doradztwo zawodowe.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

•    – zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych,
•    – poprawa efektywności uczenia się poprzez udział w zajęciach,
•    – zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych,
•    – zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
•    – zwiększenie efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
•    – wzrost motywacji do nauki u uczniów szkół objętych projektem,
•    – wzmocnienie poczucia wiary we własne możliwości u uczniów szkół objętych projektem.
Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z:
•    – Gminą Miasto Chełmno,
•    – Gminą Chełmno,
•    – Gminą Kijewo Królewskie,
•    – Gminą Lisewo,
•    – Gminą Papowo Biskupie,
•    – Gminą Stolno,
•    – Gminą Unisław,
•    – Katolickim Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie oraz Szkoły-Toruń Artur Wojciechowski.

Z  terenu Gminy Miasto Chełmno w projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 2 i nr  4 oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2. Zajęcia rozpoczęło łącznie  458 uczniów,  którzy biorą udział  w następujących zajęciach:

•    – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i edukacyjne- 364 godz. 
•    – zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe- 1118 godz. 
•    – zajęcia  specjalistyczne – 546 godz.
•    – zajęcia z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej – 52 godz. 
•    – zajęcia  z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – 34 godz. 
•    – zajęcia w ramach programu promującego równość płci – 26 godz.

Urozmaiceniem  zajęć są  wycieczki edukacyjne, które stanowią atrakcyjną formę nauczania.

W  ramach projektu  zakupione zostaną też dla szkół materiały piśmiennicze i papiernicze, drobne przemysłowe i   pomoce naukowe.  Wartość obudowy dydaktycznej przypadająca na Gminę  Miasto Chełmno  to  9 018,00 zł.