Projekt pn.: „Budowa asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej w Chełmnie wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem i oświetleniem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

logo

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa nawierzchni asfaltowej ulicy Podgórnej w Chełmnie wraz z chodnikami oraz jej odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od  ul. Łunawskiej do ul. Kamionka. Długość przebudowanej drogi wynosi 1 690,98 mb.

Rozwiązania projektowe – zgodnie z dokumentacją projektową – objęły budowę jezdni  o zmiennej szerokości od 4,5 do 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o zmiennej szerokości od 1,25 do 2,00 m. Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ruchu KR 4, co miało na celu umożliwienie czasowego przejęcia ruchu z drogi krajowej nr 1 w przypadku awarii lub zdarzenia drogowego. Jezdnia jest zabezpieczona obustronnie krawężnikami betonowymi, posiada zjazdy na posesje.

Odwodnienie przebudowywanej drogi zaplanowano poprzez lokalną kanalizację deszczową z odprowadzeniem do istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych. Jedynie część wód z rejonu ul. Kamionka jest odprowadzona do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Oświetlenie ulicy zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia określonymi przez Zakład Energetyczny SA, Oddział w Toruniu.

Zakres prac objął także przebudowę istniejących linii – teletechnicznej i energetycznej, w celu rozwiązania kolizji z projektowaną ulicą, oraz regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów.

Ponadto w ramach inwestycji powstały także stalowe bariery ochronne zabezpieczające ruch pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja przyczyniła się do poprawy nawierzchni drogi, dostosowano ją do rosnącego natężenia ruchu pojazdów oraz przyjmowania większych obciążeń.

W oparciu o złożoną dokumentację konkursową, w dniu 13 października 2009 r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość inwestycji:  4 396 689,92 zł
Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego (32,19 %):  1 399 477,10 zł
Budżet Gminy Miasta Chełmna (67,81%):  2 948 075,26 zł
Termin realizacji:  maj 2008 – listopad 2009

Lokalizacja inwestycji:

mapa

Ulica Podgórna przed realizacją inwestycji:

Ulica Podgórna po realizacji inwestycji