58. Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”

58. Międzynarodowy Spływ Kajakowy
„Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”
Organizator: Klub Turystów Wodnych
ul. Biskupia 16
86-200 Chełmno
Skrytka pocztowa nr 19
email: ktwchelmno@onet.eu
www.ktwc.pl