Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Flaga Unii Europejskiej We Unit the People of Europe

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Page 3 de 5
1 2 3 4 5