Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Le projet „Les Kiosques Multimedia de l’Information Touristique”

Le projet est financé dans le cadre de l’ “Itinéraire Européen du Gothique en Briques“ des moyens financiers de l’Uni...

“LA REVITALISATION DES MONUMENTS DE L’ARCHITECTURE DE LA VILLE DE CHEŁMNO – I-ERE ETAPE”

le projet est co-financé des Moyens Financiers du Fonds Européen de Développement Local au sein de Programme Intégré ...

“Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna – I etap”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Page 3 sur 4
1 2 3 4