Projekt „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Projekt: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”

Przedmiotem projektu jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmno na nowoczesne, energooszczędn...

Projekt „Innowacyjne Miasta”

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospo...

Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Flaga Unii Europejskiej We Unit the People of Europe

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Désolé, cet article est seulement disponible en Polonais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci...

Page 1 sur 3
1 2 3