“Przez żołądek do serca – kiermasz walentynkowy”

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.„PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
– KIERMASZ   WALENTYNKOWY”
KINOTEATR „RONDO” 10 LUTEGO 2013 r.

Warunki Uczestnictwa i Regulamin

1. Impreza nosi nazwę: „Przez żołądek do serca – kiermasz  walentynkowy” w dalszej części  wymieniany jako kiermasz.
2. W trakcie kiermaszu odbędą się pokazy i degustacje,  promujące ideę warsztatów kulinarnych „Alchemia i Amory w Kuchni”
3. Organizatorem kiermaszu jest: Chełmiński Dom Kultury,
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, tel./fax. 56-686-48-08; e-mail: sekretariat@chdk.pl.
4. Kiermasz odbywać się będzie w dniu 10 lutego 2013 r.
5. Kiermasz ma charakter promocyjno-handlowy, ma za zadanie prezentować kulinarne bogactwo, a także rękodzieło i inne formy tradycyjnej aktywności kulturalnej, regionów województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod własne stoisko w  holu kinoteatru „Rondo”, w Chełmnie  w godz. 9.00-14.00 w dniu 10.02.2013 r. Ustawianie stoisk w dniu 10.02.2013 r. w godz. 7.00 – 9.00.
7.  W Jarmarku mogą brać udział:
wytwórcy produktów lokalnych i regionalnych,
osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych,
  właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnicy, rzemieślnicy.
8.    Sprzedawane i wystawiane produkty muszą nawiązywać do tematyki walentynkowej
i powinny być zgodne z asortymentem podanym w zgłoszeniu.
9.    Organizator nie odpowiada za:
 formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym,
wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób  niezgodny z prawem o obrocie artykułami rolno-spożywczymi.
10. Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest dostarczenie karty zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 25 stycznia 2013 r. na adres:

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
lub e-mail: sekretariat@chdk.pl, tel./fax. 56-686-48-08
Osoba do kontaktu: Sławomir Wyrosławski
tel. 531-314-956 od godz. 12.00 do 18.00

11. Warunkiem rozstawienia stoiska jest dostarczenie zgłoszenia w terminie, przyjęcie go przez Chełmiński Dom Kultury, otrzymanie informacji zwrotnej od organizatora  o dopuszczeniu do udziału w imprezie i uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł netto od stoiska. Wpłaty prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia. Wpłaty należy dokonać na konto Chełmińskiego Domu Kultury:
Bank Spółdzielczy w Chełmnie 56 9486 0005 0000 0361 2000 0018.
W dniu Jarmarku nie będzie możliwości uiszczenia opłaty.
12.Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu. Wystawca powinien być ubezpieczony.
13. Postanowienia końcowe:
Wystawca uczestniczący w kiermaszu ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy
Formularz zgłoszeniowy: do pobrania pdf
Formularz zgłoszeniowy: do pobrania word

W najbliższych dniach zostanie zamieszczona informacja na temat Jarmarku św. Walentego, który odbywać się będzie 14 lutego 2013 r. na rynku w Chełmnie.