Dr n.med. Zofia Zych

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Zasłużony lekarz, działaczka „Solidarności”

Urodziła się 25 stycznia 1928 roku w Małym Czystym. W 1947 roku ukończyła Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie, a w 1953 roku Akademię Medyczną w Gdańsku. Tytuł lekarza otrzymała 31 października 1953 r.  Od 1 grudnia tegoż roku została zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w Powiatowej Przychodni Lekarskiej, a od 1 stycznia 1954 r. na oddziale wewnętrznym. W 1957 r. uzyskała specjalizację I – go stopnia, a w 1964 r. II – go stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Od września 1959 pełniła obowiązki, a od marca 1960 r. powołana została na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego. W 1975 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskała stopień doktora nauk medycznych.
W 1990 r. przeszła na emeryturę, jednak nadal pozostała czynna zawodowo. Pracowała jako lekarz specjalista w Poradni Internistycznej, a następnie w Poradni Ogólnej. Od stycznia 2005 r. definitywnie zakończyła pracę zawodową.
Podczas swojej długoletniej pracy zawodowej była lekarzem o pełnym poczuciu odpowiedzialności, stanowczym i ambitnym, dbającym zawsze o dobro chorego. Była inicjatorem rozbudowy i modernizacji pomieszczeń oddziału i jego wyposażenia w nowoczesną aparaturę i sprzęt reanimacyjny. Pod swoim kierownictwem wykształciła wielu asystentów i starszych asystentów.  Aktywnie działała w strukturach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Cieszyła się szacunkiem i zaufaniem przełożonych, podległego personelu, a także społeczeństwa powiatu chełmińskiego. Z początkiem lat 80 – tych XX w. była członkiem „Solidarności”. Aktywnie wspierała internowanych osadzonych w obozie na Kępie Panieńskiej (pomoc medyczna, dostarczanie leków).
W 1981 r. otrzymała odznakę – Za wzorową pracę w służbie zdrowia, a w 1984 r. Złoty Krzyż Zasługi. Natomiast w 2008 roku uhonorowana została odznaczeniem „PRO GLORIA MEDICI” Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu za sumienne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego oraz tworzenie nieprzemijających wartości dla zawodu lekarza.
Zmarła 5 lutego 2012 r. w Toruniu. Pochowana została w Chełmnie w grobowcu rodzinnym.

Opracowanie – Muzeum Ziemi Chełmińskiej