Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

logo

Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia – w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

W związku z wdrażanym przez Gminę Miasto Chełmno projektem pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi obejmującej swym zakresem opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław – zwanych dalej Urzędami) oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia. Termin składania ofert upływa dnia 2 marca o godz. 9.00.

Zobacz:

Zapytanie ofertowe: pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pdf i word
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy: pdf i word
Załącnzik nr 3 i 4: pdf i word