Informacja o stypendiach szkolnych na rok szkolny 2021/2022

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie” (RPKP.04.03.00-04-0020/20) realizowany przez Gminę M...

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych w związku z nadchodzącym Świętem Bożego Ciała

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Kontrola kompostowników przydomowych

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Komunikat w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Pobierz aplikację i wystawiaj śmieci w terminie | KIEDY ŚMIECI, aplikacja dla mieszkańców Chełmna

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Życzenia wielkanocne od Burmistrza Miasta Chełmna Artura Mikiewicza i Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna Wojciecha Strzeleckiego

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Do 30 czerwca trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Do 15 kwietnia czekamy na projekty mieszkańców w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Chełmno 7.01

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-d...

Page 1 de 18
1 2 3 18