Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert – wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego