Zaplanujmy nasze miasto! Konsultacje społeczne #Chełmno2050 | 24.01-2.03.2020

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna! To ważny dokument, od którego zależy, jak będzie wyglądać nasze miasto nawet za 30 lat!

 

 

Czym jest studium?
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument obejmujący obszar całego miasta. Określa zasady gospodarowania przestrzenią (zarówno publiczną jak i prywatną) oraz warunki rozwoju miasta w wieloletniej perspektywie. Zaglądając do studium, znajdziemy odpowiedzi na wiele istotnych pytań, między innymi:

 

 

Czy może powstać północna obwodnica miasta?
Gdzie na terenie Chełmna mogą rozwijać się przemysł i usługi?
Jak może zostać rozbudowana sieć transportu publicznego?
Na jakim terenie może rozwijać się mieszkalnictwo wielorodzinne?
Jak może zostać zaplanowany rozwój sieci ścieżek rowerowych?

 

Z dokumentem musi być zgodny każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego warto opracować dobre studium, aby zapewnić długofalowy rozwój miasta! Zróbmy to wspólnie!

 

 

Do 14 lutego wypełnijcie ankietę i zdradźcie nam swój plan na miasto!

Wersja elektroniczna dostępna pod linkiem: https://bit.ly/2TVbQ23
Wersja papierowa dostępna w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1, pokój nr 101, w godzinach pracy urzędu). WAŻNE! Ankieta składa się z części skierowanych do mieszkańców starówki i osób zamieszkujących tereny poza starym miastem. Czytajcie uważnie wskazówki przy każdej części formularza!

 

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych! W czasie trzech spotkań otwartych zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

29.01.2020, godz. 17.00, Akademia Chełmińska (ul. Szkolna 6)
Otwarte spotkanie dot. funkcjonalności starówki (w czasie spotkania warsztaty dla dzieci „Budujemy miasto”).

30.01.2020, godz. 12:00, Biblioteka Publiczna w Chełmnie

Spotkanie dot. ze słuchaczami UTW dot. komunikacji miejskiej i infrastruktury przystankowej

3.02. 2020, godz. 10.00, Rynek
Spacer badawczy ze słuchaczami UTW dot. komunikacji miejskiej i infrastruktury przystankowej

5.02.2020, godz. 17.00, Akademia Chełmińska (ul. Szkolna 6)
Otwarte spotkanie z mieszkańcami starówki (w czasie spotkania warsztaty dla dzieci „Budujemy miasto”

6.02.2020, godz. 17.00, Ratusz (Sala Ślubów)
Spotkanie z przedsiębiorcami ze starówki

8.02.2020, godz. 11.00, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży
Otwarte spotkanie z cyklistami dot. układu ścieżek rowerowych

11.02.2020, godz. 17.00, Poczekalnia DWORZEC PKS, ul. Dworcowa 41
Otwarte spotkanie z mieszkańcami dot. komunikacji, w tym transportu miejskiego i regionalnego (w czasie spotkania warsztaty dla dzieci „Budujemy miasto” (Chełmiński Dom Kultury)

13-27.02.2020 Podsumowanie spotkań, w tym m.in. działania wokół plansz na ul. Grudziądzkiej.

 

Zachęcamy do kontaktu
Urząd Miasta Chełmna
Specjalistka ds. komunikacji społecznej
tel. 512 218 106
e-mail: komunikacja.spoleczna@chelmno.pl