Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Pierwszy tydzień marca 2-6.03.2020.

Przypominamy, że w pierwszym tygodniu marca zorganizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, opony itp.). Zbędne rzeczy należy wystawić przy ulicy, w widocznym miejscu, zgodnie z nowym harmonogramem (TUTAJ).

Podczas zbiórki można będzie pozbyć się także wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. monitory, telewizory czy komputery, oraz odpadów z metalu. Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie przekazywać do gminnego punktu zbiórki ZSEE, który znajduje się na terenie Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie, oraz w punktach sprzedaży detalicznej przy zakupie nowych urządzeń.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta przeprowadzana jest przez firmę ZUM Sp. z o. o. Odpady komunalne zbierane selektywnie pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, w tym wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz remontowe (do 0,5 Mg/gospodarstwo domowe/rok), w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 7.00 – 18.00, przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osnowie znajdującym się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO HARMONOGRAMU ODBIORU.

Nie będzie zbierany gruz, opony rolnicze, części pojazdów i zmieszane odpady komunalne!

ODPADY WYSTAWIONE PO TERMINIE ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, W TYM SKLEPÓW I ZAKŁADÓW, NIE BĘDĄ ZABIERANE.

 

Urząd Miasta Chełmna