“Pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy”- rachunek bankowy

“Pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy” – rachunek bankowy Szanowni Państwo! W poniedziałek 28 lutego 2022 roku Gmina Miasto Chełmno uruchomiła rachunek bankowy nr 11 1160 2202 0000 0005 1863 7005 z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy. Dane do przelewu: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno Bank Millenium S.A. nr rachunku: 11 1160 2202 0000 0005 1863 7005 Tytułem: „POMOC DLA UKRAINY” Jeżeli wpłata będzie skierowana bez ww. tytułu/dopisku 👉 „Pomoc dla Ukrainy” 👈, ‼️ będzie podlegała zwrotowi.‼️ 📢 Gmina Miasto Chełmno oświadcza, że wpłaty na wyżej wymieniony rachunek bankowy traktowane są jako darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy, które Gmina przyjmuje na ten cel. 👉 Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje o formach pomocy dla Ukrainy, potrzebach i ew. zmianach publikowane są na bieżąco również na stronie: www.facebook.com/Chelmno.miasto.zakochanych/ Urząd Miasta Chełmna