Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023”

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy Miasta Chełmna!

 

Burmistrz Miasta Chełmna zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje i instytucje oraz przedsiębiorców na konsultacje społeczne projektu  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023”.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do przedstawionego projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata
2016-2023”.

Uwagi można zgłaszać wyłącznie na formularzu:
•    drogą mailową na adres: ti@chelmno.pl
•    osobiście do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, pokój nr 216,
•    listownie na adres Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2017 roku do godz. 15:15.
Jednocześnie informuję, że w ramach przedmiotowych konsultacji społecznych przewidujemy spotkanie informacyjne na którym zostaną zaprezentowane główne założenia omawianego dokumentu.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 15 30. Miejsce spotkania: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 102.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023” wraz diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej oraz formularzem konsultacji społecznych opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna /zakładka Program rewitalizacji/ pod adresem http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1639 Ponadto z treścią ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, biuro Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, pokój nr 216.

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Chełmno, dnia 6 marca 2017 r.