Konsultacje publiczne Programu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024