KONKURS PLASTYCZNY PT.: „ZABAWNE ZDJĘCIE Z WAKACJI”- termin składania prac do 16.09.2016 r.

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WALENTEGO FIAŁKA
W CHEŁMNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
MIASTA I POWIATU DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.:
„ZABAWNE ZDJĘCIE Z WAKACJI”.

I    CELEM KONKURSU JEST:
1.    ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ.
2.    PREZENTACJA POKONKURSOWEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ.
3.    UPAMIĘTNIENIE ŚMIESZNYCH SYTUACJI PRZEŻYTYCH PODCZAS WAKACJI.

II   WARUNKI KONKURSU:
1.     FORMAT: A5 (148 mm x 210 mm)
2.     WYDRUKOWANE MAX 3 ZDJĘCIA.
3.     DO WYBORU: KOLOR, SEPIA, CZARNO-BIAŁE.
4.     ZGŁOSZONE ZDJĘCIA NIE POWINNY BYĆ DOTYCHCZAS PUBLIKOWANE                   
   I  NIE ZGŁOSZONE DO INNYCH KONKURSÓW.
5.     INDYWIDUALNE, SAMODZIELNE WYKONANIE.

III   UCZESTNICY:
1.     BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
2.     MIESZKAŃCY MIASTA I POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO.
IV   TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 16 WRZEŚNIA 2016 R.

V    UCZESTNIK SKŁADAJĄC PRACĘ NA KONKURS WYRAŻA ZGODĘ NA:
1.      PRZEKAZANIE PRAWA WŁASNOŚCI FOTOGRAFII BIBLIOTECE.
2.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z PÓŹN. ZMIANAMI.

VI    UWAGI:
1.     DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DANE OSOBOWE AUTORA:
          IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, WIEK, NR TELEFONU.
2.     FOTOGRAFIE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WALENTEGO FIAŁKA
AL. 3 MAJA 2, 86-200 CHEŁMNO
Z DOPISKIEM NA KOPERCIE: „KONKURS WAKACYJNY”

3.     PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD I OTWARCIE WYSTAWY 
    POKONKURSOWEJ NASTĄPI 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU O GODZ. 1600 .
4.     PRACE ZŁOŻONE PO TERMINIE LUB NIESPEŁNIAJĄCE OKREŚLONYCH WARUNKÓW – ZOSTANĄ WYKLUCZONE.
5.    TELEFON KONTAKTOWY: 56 676-14-54