Komunikat Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie możliwego strajku nauczycieli, 5 kwietnia 2019 r.

Szanowni rodzice oraz opiekunowie dzieci uczęszczających do chełmińskich szkół podstawowych i przedszkola miejskiego!
 
 
W związku ze strajkiem nauczycieli, który może rozpocząć się już w najbliższy poniedziałek, dziś rano w Urzędzie Miasta Chełmna odbyło się kolejne spotkanie burmistrza i wiceburmistrza miasta z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” oraz Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. Spotkanie miało na celu wypracowanie planu działania w razie odwołania zajęć dydaktycznych. Po raz pierwszy uczestniczyli w nim dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury oraz komendant straży miejskiej.
 
 
Informujemy, że w wyniku zadeklarowanej współpracy szkół i instytucji dołożone zostaną wszelkie starania, aby zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo podczas możliwego strajku pracowników oświaty. Szkoły zadeklarowały także współpracę w przygotowywaniu posiłków dla dzieci przebywających w placówkach. Może dojść jednak do sytuacji, w której liczba dzieci przekroczy możliwości opieki w świetlicach i instytucjach. W związku z tym, jeśli dojdzie do strajku, wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o zapewnienie dzieciom opieki poza szkołą lub przedszkolem.
 
 
Rozwój sytuacji jest niezwykle dynamiczny, dlatego prosimy o bieżące śledzenie doniesień medialnych oraz pozostawanie w stałym kontakcie ze szkołami. Informujemy także, że w przypadku odwołania zajęć w szkołach, w mieście wzmożone zostaną patrole straży miejskiej.
 
 
Z wyrazami szacunku
Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna