Jubileusz 25-lecia podpisania układu partnerskiego z niemieckim miastem Hann. Münden

25-lecie układu partnerskiego pomiędzy Chełmnem a Hann. Münden

 

17 czerwca 2017 roku odbyła się w Chełmnie uroczystość związana z Jubileuszem 25-lecia podpisania układu partnerskiego z niemieckim miastem Hann. Münden.

W dniach 17 – 19.06.2017 roku gościła w Chełmnie delegacja mieszkańców partnerskiego miasta wraz z Burmistrzem Haraldem Wegener i jego zastępczyniami Angeliką Deutsch i Nortrud Reimann, a także przedstawiciele Towarzystwa Partnerstwa Miast i młodzież z Grotefend Gymnasium.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy prezentującej Hann. Münden, przekazanej Chełmnu z okazji 25-lecia partnerstwa naszych miast, która ustawiona została w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera. Następnie delegacje miast złożyły kwiaty przy tablicy umieszczonej przy domu urodzenia Kurta Schumachera. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Na początku uroczystości zgromadzeni goście uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 16 czerwca 2017 roku Helmuta Kohla Kanclerza Niemiec. Fundamentem podpisania układu  o partnerstwie Chełmna i Hann. Münden było wspólne oświadczenie Kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego z 14 listopada 1989 roku. W art. 52 oświadczenia zawarto deklarację o wmurowaniu tablicy w Chełmnie przy domu urodzenia Kurt Schumachera. Do odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy domu rodzinnym Kurta Schumachera, przy ul. Św. Ducha, doszło w dniu 13 października 1990 roku, z okazji 95. rocznicy urodzin tego wielkiego działacza, a po II wojnie światowej przewodniczącego socjaldemokracji niemieckiej (SPD).

Podpisanie układu partnerskiego poprzedzone było wizytą Burmistrza Miasta Piotra Mittelstaedta i Przewodniczącego Rady Miasta Joachima de Tchorzewskiego u kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.

Podczas uroczystości zabrali głos Piotr Mittelstaedt (były Burmistrz Miasta, podpisujący umowę partnerską w 1992 roku), Mariusz Kędzierski – obecny Burmistrz Chełmna, Harald Wegener – Burmistrz Hann. Münden, dr Jarosław Kuropatwiński – Konsul Honorowy RFN w Bydgoszczy, Frank Stryga – pełnomocnik odpowiedzialny za partnerstwo miast, przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, w tym: Radni Miasta Chełmna, nauczyciele ze szkół uczestniczących w wymianach międzynarodowych, przedstawiciele stowarzyszeń, klubów sportowych, instytucji i wojska. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury.

Burmistrz Miasta Chełmna wręczył wyróżnienia gościom z Hann. Münden jak i mieszkańcom Chełmna, którzy przez te wszystkie lata zaangażowani byli w wymianę międzynarodową. W dalszej części programu o godz. 13.00 w kościele pw. św. Piotra i św. Pawła otwarta została wystawa prac dzieci i młodzieży z Chełmna i Hann. Münden pn. „Spotkania”, a na zakończenie odbył się koncert kameralny zespołu Artes Ensemble pt. „Muzyczne lato w rozśpiewanej Europie”.

 

Krótko o wymianach międzynarodowych:

Przez 25 lat położone w Dolnej Saksonii miasto corocznie odwiedza w ramach wymian młodzież szkolna.

Tu najdłuższym stażem pochwalić się może Zespół Szkół Ogólnokształcących i Grotefend Gymnasium. Zespół Szkół nr 2 (wcześniej Zespół Szkół Zawodowych) współpracował z Berufsbildende Schulen. Szkoła ta obecnie prowadzi wymianę z Zespołem Szkół CKP w Grubnie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie współpracował z Schule im Auefeld. Młodzież z Gimnazjum nr 1 wymienia się co roku z młodzieżą z Werra – Realschule.

W najnowszym projekcie „Młodzi dla demokracji”, który odbył się w maju 2017 r., uczestniczyło Gimnazjum nr 2, Drei-Flüsse-Realschule z Hann. Münden i Zakladni Skola z Letovic.

Wśród klubów sportowych i stowarzyszeń do szczególnych wymian należy zaliczyć projekty realizowane przez KS Nadwiślanin – Sokół i Mündener Kanu – Club.

Wspólne projekty realizowało też PZW Koło Wędkarskie w Chełmnie i Towarzystwo Wędkarskie Fischerfreunde z Hann. Münden. „Zastęp Rycerski z Chełmna” oraz Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie – Bractwo Kurkowe i Towarzystwo Strzeleckie z Hann. Münden. Ze Stowarzyszeniem Muzycznym „Chorus Culmensis” współpracował chór „Mündener Chorvereinigung” z Hann. Münden.

W obustronnych wizytach, wymieniając doświadczenia, brali udział również radni miasta, pracownicy urzędów, zakładów pracy, przedstawiciele straży pożarnej, policji i wojska.

Więcej informacji: https://chelmno.pl/pl/chelmno-hannoversch-munden/

 

Opracowanie:
Wydział Oświaty Kultury i Promocji
19.06.2017 r.

 

Zdjęcia: Elżbieta Pawelec (uroczystości, koncert, wystawa),
Janusz Napora (zdj. 2 i 3 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej)