Decydujesz Pomagamy – Oddaj głos na lokalną inicjatywę społeczną!

Oddaj głos na lokalną inicjatywę społeczną!

 

Od 21 stycznia do 17 lutego wszyscy mieszkańcy Polski mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Patronat nad programem objął Burmistrz Chełmna.

 

W regionie konkurują ze sobą: Dom Pomocy Społecznej w Świeciu, Chełmiński Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.

 

 

Od 21 stycznia do 17 lutego klienci Tesco mogą głosować na projekty realizowane w ich najbliższej okolicy. Wystarczy zrobić zakupy w Tesco, a otrzymany wraz z paragonem żeton wrzucić do urny.

Projekty z Chełmna i okolicy, które rywalizują ze sobą to:

  • Dom Pomocy Społecznej w Świeciu

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci z przedszkoli, młodzieży szkolnej, seniorów, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej do większej ochrony swojego środowiska. Poprzez wspólne działania dla wszystkich mieszkańców Świecia i okolic oparte na kreatywnych pomysłach młodzieży i ludzi starszych np. ścieżkę edukacyjną, grę terenową i konkurs artystyczny chcemy pogłębić świadomość, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i bez względu na wiek możemy mieć wspólne cele – takie jak ochrona naszej przyrody.

  • Chełmiński Dom Kultury

W ramach działań będą zrealizowane warsztaty dla różnych grup wiekowych, podczas których powstaną krótkometrażowe filmy. Uczestnicy opowiedzą w nich m.in. kim chcą zostać jak dorosną, kim są albo kim byli w swoim życiu zawodowym. Zaangażowana społeczność lokalna zdobędzie dzięki temu podstawę do nowej aktywności twórczej i sposobu wyrażania swych artystycznych aspiracji. Projekt pomoże w pobudzeniu aktywności twórczej mieszkańców oraz kreowaniu przestrzeni do budowania dialogu międzypokoleniowego.

  • Miejska Biblioteka Publiczna

Projekt „Babloteka” to praktyczne kursy języków obcych od podstaw dla dorosłych. Oferowana będzie nauka języka hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego. Celem jest zapobieganie poczucia wykluczenia z powodu braku umiejętności posługiwania się językami obcymi, dlatego zajęcia skupiają się na praktycznym zastosowaniu języka w codziennych sytuacjach, takich jak: zakupy, restauracja, lotnisko, kino, bank itp. Dzięki zajęciom biblioteka stanie się miejscem życia społecznego i integracji.

 

W V edycji programu w każdym ze 125 mikroregionów przyznane zostaną trzy granty,
w wysokości 5 000, 3 000 i 1 000 złotych. O tym, jakie projekty wejdą w życie w poszczególnych mikroregionach, decydują klienci Tesco, którzy za jeden paragon otrzymują jeden żeton, uprawniający do głosowania na ich zdaniem – najciekawszy i najpotrzebniejszy – projekt.

Razem możemy więcej!

Tesco wraz z Fundacją Tesco od 2016 roku realizuje program społeczny „Decydujesz, pomagamy” i tym samym wspiera mieszkańców naszego kraju w realizowaniu ich pomysłów na lokalne inicjatywy. Projekty dotyczyły ważnych dla klientów aspektów: edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych i wielu innych. Listę wszystkich projektów, na które można głosować w V edycji programu „Decydujesz, pomagamy” oraz dotychczasowo zrealizowane projekty można znaleźć na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

 

 

Fundacja Tesco powstała z inicjatywy Tesco Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Fundacja realizuje programy pomocowe w obszarach związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia.
Za swoją działalność  została wyróżniona odznaką „Przyjaciel Dziecka” oraz tytułem „Filantrop Krakowa A.D. 2014” oraz medalem ”50 Lat dla Zdrowia Dzieci” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Więcej informacji:  www.fundacjatesco.pl

 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała, aby rzetelnie i krytycznie opisywać wyzwania dotyczące życia społecznego w Polsce. Opracowuje i upowszechnia innowacyjne rozwiązania, które mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom. Szuka ich, łącząc perspektywę badaczy-akademików i aktywistów społecznych oraz podejmując działania koncentrujące się na kluczowych zagadnieniach: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacjach społecznych, wolontariacie oraz partycypacji obywatelskiej. Więcej informacji: www.stocznia.org.pl