Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023

Désolé, cet article est seulement disponible en Polski. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023

 

Gmina Miasto Chełmno informuje, iż rozpoczyna prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Celem Programu jest identyfikacja zdegradowanych obszarów miejskich i przeprowadzenie działań prowadzących do:

1) wzrostu aktywności społecznej, ożywienia społecznego,

2) zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in.
z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,

3) wzrostu zatrudnienia,

4) ożywienia gospodarczego, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 Prace nad dokumentem strategicznym będą prowadzone w oparciu o metodę ekspercko – partycypacyjną, która szczególny nacisk kładzie na proces konsultacji społecznych i możliwość aktywnego, społecznego udziału w pracach społeczności lokalnej.

Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas spotkań konsultacyjnych zapewni możliwość podejmowania decyzji przy tworzeniu Programu Rewitalizacji  oraz pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy.

O szczegółowym harmonogramie spotkań konsultacyjnych poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej.

 Rozpoczecie prac nad Programem Rewitalizacji na lata 2016-2023 (386kB)
Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania sie o srodki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (1775kB)
Zarzadzenie ws powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmno na lata 2016-2023 (444kB)
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (214kB)