102. rocznica powrotu Chełmna do wolnej Polski, 22 stycznia 2022 roku

Chełmno, 22 stycznia 2022 roku