Styczeń

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1 stycznia 1849 r. – Karol Wilhelm Brandt (1822 – 1893) połączył księgarnię z drukarnią

3 stycznia 1867 r. – zaczyna ukazywać się w Chełmnie tygodnik „Piast”, który był adresowany głównie do „pomniejszych właścicieli rolniczych”.

4 stycznia 1919 r. – ukonstytuowała się Powiatowa Rada Chłopska i Robotników Rolnych w Chełmnie, której członkami byli w połowie reprezentanci rolników niemieckich, a w połowie polskich.

7 stycznia 1868 r. – Ignacy Danielewski zaczął wydawać tygodnik „Niańka. Pisemko Dzieciom ku Nauce i Zabawie”

7 stycznia 1470 r.- umiera w Chełmnie Bernard Szumborski – zaciężnik krzyżacki, który podstępem zajął miasto w 1457 r. Wg podań jego szczątki spoczęły w podziemiach kościoła farnego.

14 stycznia 1919 r. – odbył się w Chełmnie wiec ludności polskiej, na którym postanowiono zbojkotować wybory do Konstytuanty niemieckiej i sejmu pruskiego, które przypadały nas dzień 19 i 26 stycznia

16 stycznia 1920 r. – przybyła do Chełmna polska misja wojskowa

17 stycznia 1869 r. – urodził się w Chełmnie Antoni Piotrowicz (1869 – 1923)- zasłużony chełmiński malarz

20 stycznia 1895 r. – w lokalu Maćkiewicza ( w tzw. polskiej strzelnicy) w Chełmnie odbyło się pierwsze zebranie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

20 stycznia 1920 r.- wojska pruskie opuściły Chełmno

22 stycznia 1920 r. – Chełmno odzyskuje niepodległość. Do miasta przybywają pierwsze oddziały wojska polskiego pod dowództwem pułkownika Januszajtisa

25 stycznia 1945 r. – niemieckie władze okupacyjne zaczęły opuszczać Chełmno

27 stycznia 1945 r. – wycofujące się z Chełmna wojska niemieckie podpaliły browar

27/28 stycznia 1945 r. – w Chełmnie zaczęły się pojawiać pierwsze radzieckie oddziały pancerne II Frontu Białoruskiego

27 stycznia 1945 r. – wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej przez żołnierzy II Frontu Białoruskiego

29 stycznia 1920 r. – do Chełmna przybył „błękitny generał” Józef Haller